skip to Main Content

استفاده از مدل پذیرش فناوری و تئوری جریان در بررسی رفتار مشتری اینترنتی

چکیده در این مقاله، مشتری (مصرف‌کننده‌ی) اینترنتی با دو هویت جداگانه، به‌عنوان خریدار و کاربر کامپیوتر بررسی می‌شود. برای بررسی و ارزیابی رفتار مشتری اینترنتی از دستورالعمل‌ها و راهنمای به‌دست‌آمده از سیستم‌های اطلاعاتی (مدل پذیرش فناوری)، بازاریابی (رفتار مشتری)، روانشناسی…

Read more

مشارکت حسابداران مدیریت در تغییر فرآیند عملیاتی نتایج حاصل از پژوهش میدانی

چکیده این مقاله اشاره می‌کند که کششی طبیعی بین مدیران عملیات‌ و حسابداران مدیریت وجود دارد. این کشش به خصوص زمانی مشهود است که تصمیمات در مورد تغییر فرآیند اتخاذ می‌شوند. مصاحبه‌های نیمه ساختار یافته با 40 مدیر عملیات نشان…

Read more

ساختارهای مدیریت عمومی جدید در مالزی و سنگاپور: دیدگاه‌های جایگزین

چکیده در طول دو دهه اخیر، حجم قابل‌توجهی از متون علمی مقالات، بررسی، ارزیابی و نقد مدیریت عمومی جدید (NPM) ظهور کرده‌است، که از کشورهای پیشرفته کاپیتالیسم نشات‌گرفته و به عنوان یک مدل جدید از حکمرانی در سطح جهانی گسترش‌یافته…

Read more

سینتیک اتوکسیلاسیون و پروپوکسیلاسیون اتیلن گلیکول کاتالیز شده توسط KOH

چکیده اتوکسیلاسیون و پروپوکسیلاسیون بطور گسترده توسط صنایع مورد استفاده قرار می گیرد تا تعداد زیادی محصول تولید شود. یک دسته مهم از این محصولات پلی (اتیلن گلیکول)، پلی پروپیلن گلیکول و اتیلن اکسید پروپیلن هستند که به طور گسترده…

Read more

دامنه قابل برنامه ریزی آرایه های آنالوگ : رویکرد گیت- شناور

چکیده مدارهای آنالوگ مبتنی بر گیت شناور برای پیاده‌سازی توابع پردازش سیگنال پیشرفته مورد استفاده قرار می‌گیرند و برای پردازش سیگنال‌های آنالوگ قبل از تبدیل آنالوگ به دیجیتال بسیار مفید هستند. ما یک معماری مشابه به معماری FPGA برای نمونه‌سازی…

Read more

یادگیری خدمات مبتنی بر جامعه در دانشگاه متعهد

چکیده دانشگاه متعهد مفهوم یادگیری خدمات را گسترش می‌دهد تا شامل یک روش مجددا طراحی‌شده برای تدریس، تحقیق، و خدمات باشد که منجر به مشارکت سازنده با جوامع می‌شود. این مقاله مشارکت یک جامعه در حال پیشرفت را توصیف می‌کند…

Read more

روش استخراج اصلاح شده برای تعیین ارزش اسید ۲ – تیوباربیتوریک در گوشت با افزایش خاصیت و سادگی

چکیده نظارت بر توسعه طعم گرم شده (WOF)برای کنترل کیفیت محصولات گوشتی ضروری است. این مطالعه به منظور اصلاح روش استخراج اسید برای آنالیز مواد واکنش دهنده تیوباربیتوریک اسید (TBARS)به عنوان شاخصی از WOF در گوشت پخته انجام شد. پس…

Read more

سرعت – قدرت – مبادله دقیق در ADC CMOS با سرعت بالا

چکیده در این مقاله تعادل اساسی بین سرعت، توان و دقت مبدل‌های آنالوگ به دیجیتال با سرعت بالا (adcs)با توجه به مقیاس گذاری تکنولوژی مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این مقاله داستان بی پایان از روند فن آوری نیمه هادی…

Read more

: ۵D-QSAR یک راهنما برای شبیه سازی همبستگی القا شده چیست؟

چکیده در این مقاله ما به تازگی توسعه و اعتبار سنجی یک مفهوم چهار بعدی (روابط ساختار - فعالیت کمی) را گزارش کردیم، که اجازه ترکیب چندگانه، جهت گیری و حالت پروتوندار شدن مولکول‌های لیگاند را می‌دهد. در حالی که…

Read more

مدل‌سازی و شبیه‌سازی عملیات‌های یکپارچه و سیستم‌های اطلاعاتی در ساخت ​

چکیده این مقاله یک روش جدید برای تعیین تاثیر نسبی بر تعاملات منطقی و روابط متقابل بین عملیات و سیستم‌های اطلاعاتی درون یک محیط تولیدی با فرموله کردن یک مدل یکپارچه ارایه می‌دهد که در آن عملکرد عملیاتی و عملکرد…

Read more
Back To Top