skip to Main Content

یک مدل سه‌بعدی CAD برای سیستم طراحی قالب تزریق به کمک دانش‌بنیانی

چکیده این مقاله ساختار اصلی یک سیستم تعاملی و دانش‌بنیان سیستم طراحی قالب تزریق را ارائه می‌کند (IKB-MOULD). مبنای این سیستم از تحلیل فرایند طراحی قالب تزریق برای شرکت های طراحی قالب، گرفته شده است. این سیستم طراحی قالب تزریق…

Read more

مصرف داروی تجویزی و غیر تجویزی در دانمارک: ارتباط با موقعیت اجتماعی-اقتصادی

چکیده هدف: تحلیل رابطه میان انواع مختلف استفاده دارویی و مقیاس‌های متفاوت موقعیت اجتماعی-اقتصادی (SEP) در یک جمعیت عمومی و مشابه. روش: داده‌های بدست آمده از پیمایش سلامت و ابتلاء دانمارک، انجام شده در سال 2000، بررسی گردیدند. این پیمایش…

Read more

قابلیت دسترسی ، قابلیت استفاده و موقعیت یابی جهانی و تعریف مفاهیم توصیف کننده روابط فردی – محیطی

چکیده هدف: هدف این مقاله موقعیت یابی، تعریف و بحث در مورد سه مفهوم مهم برای تحقیق و عمل در ارتباط با روابط فرد - محیط است، به عبارت دیگر. قابلیت دسترسی، قابلیت استفاده و طراحی جهانی. روش‌ها: مرور متون،…

Read more

تعامل قوس ثانویه با سیستم انتقال در طول رله ‌بازبست خودکار تک‌فاز

چکیده : قوس‌های ثانویه می‌توانند در یک برنامه گذار عددی مانند ATP - EMTP مدلسازی شوند. رفتار دینامیکی قوس به صورت یک مقاومت وابسته به زمان با حل معادله دیفرانسیل رسانایی براساس تعادل انرژی در ستون قوس نشان داده می‌شود.…

Read more

ساخت، شناسایی و تحلیل یک ژیروسکوپ CMOS – MEMS

چکیده چکیده - یک ژیروسکوپ با یک کف صوتی اندازه‌گیری شده از 0.02 s/〖Hz〗^(1/2) در فرکانس ۵ هرتز توسط ریزماشین کاری پس از CMOS ساخته شده‌است که از لایه‌های فلزی اتصال برای ماسک برداشتن گام‌های ساختاری استفاده می‌کند. سنسور سرعت…

Read more

مدلسازی، شبیه‌سازی و تحلیل سیستم‌های فیلتر فعال با استفاده از روش اندازه‌گیری فضای حالت تولید شده

چکیده در این مقاله، مدل‌سازی و تحلیل سیستم‌های فیلتر فعال براساس روش میانگین گیری فضای حالت تعمیم‌یافته ارایه شده‌است. معادلات غیر خطی سیستم به مدل فضای حالت خطی تبدیل می‌شوند. تقریب سریع و قابل‌اطمینان سیستم در این روش بدست می‌آید.…

Read more

چه کسی مسئول یادگیری دانش آموزان است؟

چکیده حرکت دانش اموزان یک ناحیه مطالعاتی است که مورد توجه معلمان، مدیران مدارس و سایر فرهیختگان در صده های اخیره بوده است. بسیاری از افرادی که نگران انگیزه هستند و دنیای عملی آموزش کلاسی را مورد مطالعه قرار می‌دهند…

Read more

عزت‌نفس و خودباوری : دو مفهوم غفلت شده

چکیده اگرچه خودباوری از دیدگاه روان‌شناسی نادیده گرفته شده‌است، اما بخشی از مباحث فلسفی از زمان ارسطو بوده‌است و همچنان یک مساله محوری در فلسفه اخلاق معاصر است. در این عقیده ، عزت‌نفس براساس ظرفیت فرد برای عقلانیت در نظر…

Read more

یک تکنیک ردیابی نقطه بیشینه برای پانل‌های خورشیدی با استفاده از مبدل sepic یا Cuk

چکیده یک تکنیک جدید برای استخراج موثر ماکزیمم توان خروجی از پانل خورشیدی تحت شرایط مختلف هواشناسی ارائه شده‌است. این روش مبتنی بر اتصال یک مبدل dc / dc میزان گر یا مبدل Cuk بین یک پانل خورشیدی و یک…

Read more

اشتیاق برای رشد و دستیابی به رشد: نقش تعدیل کننده‌ی منابع و فرصت‌ها

چکیده در این مقاله، ما از نظریه‌ی رفتار برنامه‌ریزی شده برای توسعه‌ی یک مدل آرمان‌های رشد و سطح رشد حاصل شده‌ی مدیران تجارت کوچک استفاده می‌کنیم. ما به طور تجربی، این مدل را روی مجموعه داده‌های طولی بزرگ شرکت‌های کوچک…

Read more
Back To Top