skip to Main Content

یک تکنیک ردیابی نقطه بیشینه برای پانل‌های خورشیدی با استفاده از مبدل sepic یا Cuk

چکیده یک تکنیک جدید برای استخراج موثر ماکزیمم توان خروجی از پانل خورشیدی تحت شرایط مختلف هواشناسی ارائه شده‌است. این روش مبتنی بر اتصال یک مبدل dc / dc میزان گر یا مبدل Cuk بین یک پانل خورشیدی و یک…

Read more
۶۰,۰۰۰ ریال – خرید

اشتیاق برای رشد و دستیابی به رشد: نقش تعدیل کننده‌ی منابع و فرصت‌ها

چکیده در این مقاله، ما از نظریه‌ی رفتار برنامه‌ریزی شده برای توسعه‌ی یک مدل آرمان‌های رشد و سطح رشد حاصل شده‌ی مدیران تجارت کوچک استفاده می‌کنیم. ما به طور تجربی، این مدل را روی مجموعه داده‌های طولی بزرگ شرکت‌های کوچک…

Read more
۵۰,۰۰۰ ریال – خرید
Back To Top