skip to Main Content

روش PHI2: روشی برای محاسبه قابلیت اطمینان زمان-متغیر ​

چکیده مشکلات قابلیت اطمینان زمان-متغیر در عملکرد مهندسی ظاهر می‌شوند، هنگامی که: (الف)خواص مادی ساختارها در طول زمان  بدتر می شود یا (ب)بارگذاری تصادفی به صورت فرایندهای تصادفی صورت گرفته می شود، در این مقاله یک روش به نام PHI2 ارائه…

Read more
۶۰,۰۰۰ ریال – خرید

عوامل موفقیت مهم در فرآیند فروش شخصی یک تحقیق مهم در بانکداری صنعتی افراد فروشنده اکوادوری

چکیده این مقاله روش های فروشی که عوامل مهم موفقیت (CSFها) برای فروشنده های تولیدات و سرویس های بانکی در اکوادور است را مشخص می کند. این تحقیق به آزمایش روش های فروشی می پردازد که اختلافات بالا و پایین…

Read more
۵۰,۰۰۰ ریال – خرید

ادراک اشخاص مبتلا به اختلالات شخصیتی مبتنی بر برش نازکی از رفتار

چکیده غریبه ها ، بعد از مشاهده ی گزیده ای  ۳۰ ثانیه ای از مصاحبه با افراد****** ، قضاوت قابل اعتمادی در رابطه با صفات شخصیتی کردند . رتبه بندی برای ۲۲۹ سرباز نظامی شرکت کننده  در یک مطالعه ی…

Read more
۵۰,۰۰۰ ریال – خرید
Back To Top