skip to Main Content

گیرنده دیجیتال مبتنی بر تحلیل زمان – فرکانس برای رهگیری سیگنال

چکیده یک گیرنده دیجیتال channelized (کانالیزه شده) برای دریافت طیف گسترده‌ای از سیگنال‌ها از ساختار پیچیده، از جمله آن‌هایی که احتمال رهگیری پایین دارد، ارائه می‌شود.گیرنده از دیدگاه تحلیل زمانی - فرکانس طراحی شده‌است.این روش از یک نمایش با فرکانس…

Read more
۷۰,۰۰۰ ریال – خرید

​کاربرد تابع انرژی برای ارزیابی پایداری مجانبی یک سیستم قدرت با یک SVC ​

چکیده چکیده: معمولا از روش تابع انرژی گذرا برای ارزیابی پایداری سیستم قدرت بدون در نظر گرفتن اثر وسایل کنترل استفاده می‌شود.نمونه ی اصلاح شده ی  این روش برای تعیین محدوده پایداری نوسان اول یک سیستم قدرت در حضور یک…

Read more
۶۰,۰۰۰ ریال – خرید

تشکیل طعم توسط باکتری‌های اسیدلاکتیک و پروفایل های بیوشیمیایی محصولات پنیر ​

چکیده رشد طعم در تخمیرشیری، مخصوصا در پنیر، حاصل از مجموعه‌ای از فرآیندهای شیمیایی (بیو شیمیایی)است که در آن کشت‌های آغازگر آنزیم‌ها را تامین می‌کنند. به ویژه تجزیه آنزیمی پروتئین‌ها (caseins)منجر به تشکیل ترکیبات کلیدی طعم می‌شود که به درک…

Read more
۹۰,۰۰۰ ریال – خرید

تأثیر فناوری بر روابط درون‌سازمانی

چکیده درحالی‌که تحقیقات زیادی به بررسی چگونگی تاثیرگذاریِ فناوری بر افراد و گروه‌های درون‌سازمانی می‌پردازند و همچنین چگونگی تأثیرگذاری آن را بر تمامیت سازمانی می‌یابند، اما توجه مستقیمی به تأثیرگذاری فناوری بر روابط میان این سطوح مختلفِ درون‌سازمانی (افراد، گروه‌ها…

Read more
۵۰,۰۰۰ ریال – خرید

بهینه سازی حفظ شبکه های زیر ساخت با استفاده از الگوریتم های ژنتیکی

چکیده در این مقاله  مجموعه ای ازروشهایی  که برای حفظ شبکه های زیر ساختی با استفاده از الگوریتم های ژنتیکی  موثر هستند،ارائه شده است.روشهای بهینه سازی جایگزین که برای حفظ زیر ساختها به کار برده میشوند میتوانند با یک عملکرد…

Read more
۵۰,۰۰۰ ریال – خرید
Back To Top