skip to Main Content

استراتژی¬هایی برای غلبه بر کارایی پایین استفاده از نیتروژن زراعی در سیستم¬های کشت غرقابی برنج در چین

چکیده برنج غرقابی در چین نزدیک به 30 درصد کل برنج تولید شده و حدود 7 درصد از کل نیتروژن مصرف شده در این کشور را تشکیل می¬دهد. کارایی پایین مصرف نیتروژن(AEN ، کیلوگرم محصول تولید شده به ازای کیلوگرم…

Read more

برنامه‌ریزی پیش از جراحی برای رزکسیون تومور

چکیده از زمان پیدایش تصویر برداری تشدید مغناطیسی کارکردی (fMRI)- یک ابزار غیر تهاجمی قادر به تصویر سازی عملکرد مغز- یعنی 15 سال پیش از اکنون، برنامه‌های کاربردی بالینی بسیاری پدید آمده‌اند. اف‌ام‌آر‌آی جفت عصبی عروقی بین فعالیت الکتریکی عصبی…

Read more

کالیبراسیون BOLD fMRI با استفاده از نگه داشتن نفس واریانس گروه را در طول یک وظیفه‌ی شناختی کاهش می‌دهد

چکیده تناسب پاسخ وابسته به سطح اکسیژن خون (BOLD)، در طول یک وظیفه‌ی شناختی و از یک چالش هایپرکپنیک (افزایش اکسید کربن در خون)، در ساختارهای قشری درگیر در حافظه‌ی کاری (WM) بررسی شده است. نگه داشتن نفس (BH) بعد…

Read more

تاثیر پیش کرنش بر مقاومت سایشی فولاد کربنی ساده

چکیده رفتار سایشیِ لغزشِ خشک فولاد کربنی ساده در شرایط پیش کرنش متفاوت در روش سایش شدید با استفاد از ماشین آزمایش سایش پین روی دیسک بررسی شد. روش سایش شدید با تغییر نرخ سایش ماده بدون کرنش در بارهای…

Read more

پروبیوتیک های ضد قارچی AmBisome هفتگی با دوز بالا در کودکان تحت پیوند سلول های بنیادی هماتوپوئیدی: مطالعه فارماکوکینتیک

چکیده عفونت قارچی منتشر شده باعث مرگ و میر قابل توجهی در کودکان مبتلا به بیماری سیستم ایمنی می شود. در این میان کسانی که با بیشترین خطر مواجه هستند، کودکانی اند که مبتلا به لوسمی (مانند لوسمی حاد میلوئید…

Read more

اندازه‌گیری راکتیوتیه عروقی برای غلبه بر جداشدگی عصبی عروقی در تصویربرداری عملکردی تومورهای مغزی: نتایج اولیه

چکیده MRI عملکردی (fMRI) قبل از عمل جراحی با پاسخ خاموش BOLD ناشی از راکتیویته عروقی غیرنرمال و جداشدگی عصبی عروقی مجاور تومورهای بدخیم مغزی محدوده شده است. با استفاده از حبس کردن نفس و ادغام این داده‌ها در تحلیل…

Read more

تروریسم شیمیایی و بیولوژیکی و تاثیر آن برکودکان

چکیده کودکان قربانیان بالقوه تروریسم شیمیایی یا بیولوژیکی هستند. درسالهای اخیر کودکان حتی هدف خاص عملیات تروریستی بوده¬اند. درنتیجه،لازم است که نیازهای کودکانی که با حادثه تروریستی روبرو هستند را مورد رسیدگی قراردهیم. طیف گسترده¬ای از ابتکارات درزمینه بهداشت عمومی…

Read more

پیامدهای عاطفی و انگیزشی از خود گذشتگی رهبر: اثر تعدیلی رهبری استبدادی

چکیده در پژوهش حاضر به بررسی این امر پرداخته شده که چگونه از خود گذشتگی یک رهبر، واکنش های عاطفی و انگیزشی پیروان را به عنوان تابعی از رفتار استبدادی وی (تحمیل یا عدم تحمیل عقایدش) پیش بینی می کند.…

Read more

نمایش کیفی: تاملی بر ارزش کارگاه‌های مشکل ساخت گروه

چکیده جذب مشتریانی که مایل به سرمایه‌گذاری در استفاده از روش ساخت مسئله (‏PSM)‏هستند، می‌تواند برای نسل جدید مدلرها بسیار دشوار باشد. دلایل بسیاری برای این امر وجود دارد، نه حداقل اینکه منافع یک مداخله ساختار بندی مشکل مبهم هستند…

Read more

تغییرات در تحرک اسپرم در پاسخ به اسمولاریته / Ca2+ در سه منبع آب شیرین اندونزی: گوبی (‏اکسیژن – تریس مارموراتا – Oxyeleotris marmorata)‏، کپور جاوا (‏پونتیوس جوانکوس – Puntius javanicus )‏و گربه‌ماهی (‏کلاریاس باتراکوس- Clarias batrachus)

چکیده هنگامی که در محیط آبی تازه هیپوتونیک آزاد می‌شوند، غوزه‌های آب تازه سر زا متحرک می‌شوند، اما نقش اسمولاریته و Ca2+ بر تحرک اسپرم مشخص نیست. فشار بخار و غلظت Ca2+ از آب شیرین به آب لب‌شور افزایش می‌یابد.…

Read more

کاربرد روش تشخیص UV – vis HPLC برای تعیین سریع لیکوپن و بتا – کاروتن در سبزیجات

چکیده هدف این مقاله بهینه‌سازی روش HPLC برای تعیین لیکوپن و بتا - کاروتن در سبزیجات و مقایسه آن با روش استاندارد اسپکتروفتومتری است. در میان شرایط مختلف مورد مطالعه مناسب‌ترین آن‌ها برای نمونه‌های ما عبارتند از: استخراج با هگزان…

Read more

یک سنسور خازنی CMOS چند کاناله تمام دیجیتالی

چکیده یک سنسور خازنی ۱۰۰ مرحله‌ای تمام دیجیتالی، ۱۲ کاناله توصیف شده‌است. ظرفیت لازم برای احساس شدن، یک خط RC - تاخیر را شکل می‌دهد که تاخیر آن با تاخیر یک خط مرجع RC - تاخیر مقایسه می‌شود. تفاوت تاخیرهای…

Read more

تهیه داربست‌های فیبروئین سه‌بعدی با روش خشک کردن انجمادی و تکنیک خشک کردن انجمادی / فوم سازی

چکیده اگرچه داربست‌های فیبروئین سه‌بعدی با روش خشک کردن انجمادی تهیه شده‌اند، تخلخل و اندازه حفرات هنوز نمی‌تواند نیاز به مهندسی بافت را برآورده کند. در این مقاله، داربست متخلخل فیبروئین با تخلخل بالا و منافذ به‌هم‌پیوسته با قطر ۱۰۰…

Read more

تاثیر کیفیت رابطه کاری بر عملکرد فروشنده و رضایت شغلی: رفتار فروش انطباقی در نمایندگان فروش خودرو کره‌ای

چکیده مفهوم رفتار فروش انطباقی (‏ASB)‏در دهه گذشته به طور یک‌سان در تحقیقات و عمل مورد توجه قرار گرفته‌است. با این حال، تنها چند مطالعه وجود دارد که این روش را خارج از چارچوب ایالات‌متحده مورد بررسی قرار داده‌اند. بنابراین،…

Read more

صادرات و رشد: تحلیل علیت گرنجر بر روی کشورهای OECD با رویکرد داده‌های پَنلی

چکیده این مقاله به بررسی امکان علیت گرنجر بین لگاریتم صادرات واقعی و تولید ناخالص داخلی واقعی در ۲۴ کشور OECD از سال ۱۹۶۰ تا ۱۹۹۷ می‌پردازد. یک رویکرد جدید داده‌های پَنل که مبتنی بر سیستم‌های SUR و آزمون‌های والد…

Read more

ارزیابی عملکرد نمونه کارها در یک چارچوب میانگین – واریانس – چیرگی

چکیده به گفته Tobin (۱۹۵۸)، Hanoch و لوی (۱۹۶۹)، Arditti و لوی (۱۹۷۵)، مشکل نظری با تئوری میانگین - واریانس توسط (Markowitz (۱۹۵۲ این است که مطابق با اصول کلی نظریه Neumann - Morgenstern انتخاب نشده است مگر اینکه فرآیندهای…

Read more

آب شیرین کن خورشیدی با چرخه رطوبت زدایی: بررسی اقتصادی

چکیده فرایندهای نمک‌زدایی مقدار زیادی انرژی حاصل از نفت و گاز طبیعی را به عنوان گرما و الکتریسیته مصرف می‌کنند در حالی که کربن دی اکسید مضر نیز تولید می‌کنند. نمک‌زدایی از انرژی خورشیدی به عنوان یک فناوری انرژی‌های تجدید…

Read more
Back To Top