skip to Main Content

مروری بر الگوریتم های جستجوی کلید واژه برای داده‌های گراف ( نموداری )

چکیده در این فصل ما روش‌هایی را بررسی می‌کنیم که جستجوی کلمات کلیدی را بر روی داده‌های گراف انجام می‌دهند.جستجوی کلیدواژه یک رابط ساده اما کاربر پسند برای بازیابی اطلاعات از ساختارهای داده پیچیده فراهم می‌کند.از آنجایی که بسیاری از…

Read more
۶۰,۰۰۰ ریال – خرید

شاخص ثبات مالی برای کلمبیا ​

چکیده عدم تعادل و ناهمانگی سیستم‌های مالی, هزینه‌های فراوان اقتصادی و اجتماعی ناشی از بی‌ثباتی مالی را نشان داده‌است.در نتیجه، توسعه شاخص‌های تاکیدی به عنوان جایگزینی برای ارزیابی ثبات و پابرجایی سیستم‌های مالی گسترش‌یافته است.هدف این مقاله ایجاد یک شاخص…

Read more
۱۱۰,۰۰۰ ریال – خرید

DEA شبکه: تجزیه بازده افزایشی

چکیده در تحلیل DEA معمولی، DMUs عموما به عنوان یک جعبه سیاه در نظر گرفته می‌شوند که ساختارهای داخلی نادیده گرفته می‌شوند، و عملکرد یک DMU تابعی از مجموعه‌ای از ورودی‌ها و خروجی‌های انتخاب‌شده فرض می‌شود.یک بدنه مهم از کار…

Read more
۸۰,۰۰۰ ریال – خرید

دیدگاه فرآیند گرا در مدیریت رابطه با مشتری و عملکرد سازمانی: بررسی تجربی

چکیده تحقیقات بر روی لینک عملکرد CRM با توجه به ابعاد مختلف CRM به چند بخش تقسیم شده است. در این تحقیق جنبه های مختلف CRM در نظر گرفته می شود، چارچوبی فرآیند گرا به منظور آزمایش رابطه میان منابع…

Read more
۵۰,۰۰۰ ریال – خرید

مدیریت امنیت برای شبکه های سنسور بی سیم: بهترین عملکردها

چکیده شبکه های سنسور بی سیم ( WSN) یک فناوری مفیدی را برای دستیابی به اطلاعات پیرامون جهان فیزیکی اثبات نموده و به عنوان پیامدی مطرح می شود که در بسیاری از کاربردها مثل اندازه گیری دما، تشعشعات، جریان سیالات…

Read more
۵۰,۰۰۰ ریال – خرید

تحول مدل کسب و کار: در جستجوی سازگاری پویا

چکیده مفهوم مدل کسب و کار به طور کلی به ارتباط بین زمینه های مختلف فعالیت یک شرکت که برای تولید یک گزاره از ارزش به مشتریان طراحی شده است اشاره دارد. میتوان به دو کاربرد متفاوت از این مفهوم…

Read more
۵۰,۰۰۰ ریال – خرید

موضوعاتی که روی توسعه یک استاندارد حسابداری بین المللی بر مبنای ابزارهای مالی تأثیر گذارند

چکیده در حالیکه ضرورت جهانی استانداردهای حسابداری،  سازنده پیشرفت پایدار است،موضوعات معین به عنوان چالش ها پیش رو است.یک ناحیه بزرگ که استاندارد حسابداری بین المللی پذیرش جهانی را بدست آورده است ،ناحیه ابزارهای مالی است.رد اتحادیه اروپا در پذیرش…

Read more
۵۰,۰۰۰ ریال – خرید
Back To Top