skip to Main Content
توسعه ی استراتژی اندازه گیری و بهبود شرکت های بیوفارماکولوژی (بیوتکنولوژی دارویی): با استفاده از سلسله مراتب BSC

توسعه ی استراتژی اندازه گیری و بهبود شرکت های بیوفارماکولوژی (بیوتکنولوژی دارویی): با استفاده از سلسله مراتب BSC

چکیده کارت امتیازی متوازن (BSC)، نظر شرکت در مورد عملکرد کلی سازمان را ارائه می دهد. و اقدامات مالی را با دیگر شاخص های عملکرد های اصلی در مورد دیدگاه مشتری ، فرایندهای بیزینس داخلی و رشد سازمانی ، یادگیری…

Read more
۵۰,۰۰۰ ریال – خرید
سیستم های ماهر با برنامه های کاربردی-استفاده از تجزیه و تحلیل پوششی داده های چند معیاری (MCDEA) برای مشکلات تخصیص-محل در یک محیط مبهم

سیستم های ماهر با برنامه های کاربردی-استفاده از تجزیه و تحلیل پوششی داده های چند معیاری (MCDEA) برای مشکلات تخصیص-محل در یک محیط مبهم

چکیده این مقاله مفهوم بهره وری تعریف شده توسط تجزیه وتحلیل پوشش داده (DEA) را با مدل های تخصیص-محل در یک محیط مبهم ترکیب میکند. نشان داده شده است که چگونه این ترکیب میتواند الگوی مکان یابی تسهیلات و تخصیص…

Read more
۵۰,۰۰۰ ریال – خرید
آیا CFO ها دارای سبک هستند؟ بررسی تجربی تاثیر هر یک از CFO  ها بر شیوه‌های حسابداری

آیا CFO ها دارای سبک هستند؟ بررسی تجربی تاثیر هر یک از CFO ها بر شیوه‌های حسابداری

چکیده چه عواملی در تصمیمات حسابداری یک موسسه موثر هستند؟ تعداد زیادی از مطالعات پیشین در زمینه حسابداری با تمرکز بر روی ویژگی‌های مختلف شرکت ( Klein 2002) و بازار  Leuz, Nanda)و  Wysocki (2003، که نتایج حسابداری را تحت تاثیر…

Read more
۵۰,۰۰۰ ریال – خرید
Back To Top