skip to Main Content
مدیریت ارتباط با مشتری بر اساس کارکنان و فرهنگ سازمانی

مدیریت ارتباط با مشتری بر اساس کارکنان و فرهنگ سازمانی

چکیده در این مطالعه مروری بر مدیریت ارتباط با مشتری ارائه می شود که به شدت تحت تاثیر فرهنگ سازمانی ، هویت سازمانی و کارکنان قرار دارد. رویکردهای نظری مختلف CRM در بخش اول این مطالعه گنجانده شده اند. در…

Read more
۱۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
جهانی شدن و استراتژی تنوع: یک دیدگاه مدیریتی

جهانی شدن و استراتژی تنوع: یک دیدگاه مدیریتی

چکیده این پژوهش در مورد دیدگاه­های مدیریتی، در خصوص تاثیر جهانی شدن بر تصمیمات استراتژیک مدیران، با توجه به اهداف بین­المللی و بازار فروش شرکت شواهد عینی ارائه می­دهد. هدف ما این است که دریابیم آیا رفتارهای مدیریتی با پیش­بینی­های…

Read more
۱۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
اصلاحات اداری و عملکرد سیاست های عمومی محلی

اصلاحات اداری و عملکرد سیاست های عمومی محلی

چکیده هدف – هدف این مقاله توضیح و تفسیر ارتباط بین اصلاحات اداری در پرتغال و تاثیرات آن بر وابستگی دولت­های محلی در مواجهه با منابع بودجه ایالت و مجموعه درآمدهای شهری محلی می­باشد، که در بین دیگران به فرم…

Read more
۱۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
دیکتاتورهای اهریمنی یا فرماندهان توانا؟ بررسی تاثیرات متفاوت رهبری مستبد بر عملکرد تیم

دیکتاتورهای اهریمنی یا فرماندهان توانا؟ بررسی تاثیرات متفاوت رهبری مستبد بر عملکرد تیم

چکیده رفتار رهبر مستبد اغلب رفتاری منفی برای اخلاق و عملکرد تیمی است. اما نظریات مربوط به سلسله مراتب اجتماعی نشان می دهند که رهبری مستبد ممکن است به صورت مثبت بر اخلاق و عملکرد از طریق ایجاد محیط جذاب…

Read more
۱۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
تحول فرآیند مدیریت دولتی با استفاده از  پیاده سازی هوش رقابتی

تحول فرآیند مدیریت دولتی با استفاده از پیاده سازی هوش رقابتی

چکیده در مناطق شهری ،رقابت با   بودجه اروپا،بودجه دولتی،منابع انسانی ماهر و غیره مرتبط است.اگر فرآیند منطقه ای سازی به طور کامل انجام شود تراکم های شهری در رومانی با توجه به مناطقی که توسط آنها مدیریت می شوند دسته…

Read more
۱۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
یادگیری با یک بازی شبیه سازی مدیریت استراتژیک

یادگیری با یک بازی شبیه سازی مدیریت استراتژیک

چکیده استفاده از بازی های شبیه سازی به عنوان یک روش آموزشی به خوبی بنیان گذاشته شده است،اگرچه استفاده مؤثرش زمینه هدایت شده است.این مطالعه به بدنه در حال رشد در حال افزایش شواهد تجربی تأثیر بازی های شبیه سازی…

Read more
۱۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
استفاده از نظریه صف بندی در تحقیق و بهینه سازی ترافیک در تقاطعات جاده ای کنترل شده با سیگنال

استفاده از نظریه صف بندی در تحقیق و بهینه سازی ترافیک در تقاطعات جاده ای کنترل شده با سیگنال

چکیده این مقاله روشهای تئوری صف ،برای حل مسئله بهینه سازی فازهایچراغ راهنما بر روی تقاطعات جاده ای کنترل شده توسط سیگنال های خاص را توصیف می کند.جریان وسایل نقلیه در جاده های چند راهه توسط فرآیندهای پواسون شرح داده…

Read more
۱۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
فرآیند فن آوری برای تولید سیمان کارآمد و پایدار

فرآیند فن آوری برای تولید سیمان کارآمد و پایدار

چکیده بیش از این فن آوری صنعت سیمان در سال , بیشتر با تمرکز در حال رشد و پایدار، تولید مقرون به صرفه و با انرژی کارآمد, توسعه داده شده است. در حالی که گام های قابل توجهی ممکن است…

Read more
۱۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
ساختمان ها و انرژی سامانه های انتخاب زاویه ای پنجره ای  :  ارزیابی پتانسیل فنی به منظور صرفه جویی در انرژی

ساختمان ها و انرژی سامانه های انتخاب زاویه ای پنجره ای : ارزیابی پتانسیل فنی به منظور صرفه جویی در انرژی

چکیده سامانه های  انتخابی زاویه ای سایه ی ساکن نور مستقیم خورشید را بلوکه کرده و نور روز را با یک رنج خاصی اززوایای نوری مشخص کرده. موضوع این مطالعه معین کردن پتانسیل آنها برای کاهش سطح انرژی مورد استفاده…

Read more
۱۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP): طراحی، روند و استقرار

سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP): طراحی، روند و استقرار

چکیده محیط کسب و کار در طول سالها در حال تغییر می باشد، این تغییر در حال افزایش است و شرکتهای سراسر جهان در جستجوی نیازهای جدید مشتری و دستیابی به فرصتهای بالاتر بازار هستند. امروزه، شرکتهای موفق نیاز به…

Read more
۱۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
مورفولوژی کاربردی شهر: اتحاد علوم و فلسفه برای برنامه ریزی شهری

مورفولوژی کاربردی شهر: اتحاد علوم و فلسفه برای برنامه ریزی شهری

چکیده بر اساس نتایج انان که نشان داد رشد شهرها اصول اساسی را دنبال می کند، دو فیزیکدان نظری، لوئیس بتانکور و جفری وست، از پژوهشگران و متخصصان خواستند تا به توسعه نظریه بزرگ برای پایداری شهر کمک کنند. در…

Read more
۱۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
رویکرد چند نظریه برای درک تصمیم برون سپاری فرآیند کسب و کار

رویکرد چند نظریه برای درک تصمیم برون سپاری فرآیند کسب و کار

چکیده این مقاله چارچوبی را برای درک فاصله محل و انتخاب مدل حاکمیت در تصمیم برون سپاری فرآیند کسب و کار (BPO) ارائه می نماید. بسیاری از ادبیات کسب و کارهای بین المللی (IB) فعلی عوامل خاص مکان را به…

Read more
۱۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
ریسک پروژه مانند تهدید هویت: شرح گسترش و پیامد گفتمان ریسک در یک پروژه زیرساختی

ریسک پروژه مانند تهدید هویت: شرح گسترش و پیامد گفتمان ریسک در یک پروژه زیرساختی

چکیده این مقاله به بررسی نقش تهدید هویت اجتماعی در گفتمان ریسک در پروژه زیرساختی و گفتمان پیامد ریسک برای همکاری بین ذینفعان می پردازد. ما نشان می دهیم ریسک هایی که بعنوان تهدیدی برای هویت تیم پروژه مطرح شده…

Read more
۱۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
“هنر مذاکره” مهارت های مدیریتی لازم برای مذاکره در زمان انتقاد

“هنر مذاکره” مهارت های مدیریتی لازم برای مذاکره در زمان انتقاد

چکیده در زمان انجام مذاکرات بین المللی ، برای دست یافتن به نتیجه ی مطلوب در هنگام انتقاد، اهمیت مهارت های مدیریتی مذاکره دوچندان می شود . یکی از مسائل مهم در رسیدن به توافق تجاری ، داشتن مهارت مذاکراتی…

Read more
۱۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
کیفیت محیط شهری: بررسی انتقادی از رویکردها و روش ها

کیفیت محیط شهری: بررسی انتقادی از رویکردها و روش ها

چکیده این یک واقعیت شناخته شده است که کیفیت محیط در زیستگاه های شهری در سراسر جهان در طول زمان و فراز و نشیب های  مستمر رو به زوال رفته است. این موضوع یک دغدغه بزرگ است به این دلیل…

Read more
۱۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
تعهد کارکنان و ارتباط آن با بازدهی بیمارستان در بیمارستان آموزشی سطح سوم

تعهد کارکنان و ارتباط آن با بازدهی بیمارستان در بیمارستان آموزشی سطح سوم

چکیده مقدمه: از کارکنان ارگان های مدرن انتظار می رود که اکتیو باشند، ابتکار عمل نشان دهند، و برای پیشرفت های حرفه ای خود مسئولیت نشان دهند و به استانداردهای عملکرد با کیفیت بالا متعهد شوند. منابع انسانی در مراقبت…

Read more
۱۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
اهداف دولت آزاد و انگیزه های شراکت

اهداف دولت آزاد و انگیزه های شراکت

چکیده هدف دولت آزاد، بهبود تعهدات شهری در فعالیتهای بخش عمومی است. برای درک این پتانسیل، بایستی انگیزه های شهری برای ارائۀ تعهدات به اکثر بخشهای دولت آزاد را درک کنیم. این مقاله شراکت دولت آزاد از نرم افزار منابع…

Read more
۱۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
ماهیچه اسکلتی به عنوان ارگان غددی درون ریز: PGC-1α، میوکین ها و ورزش

ماهیچه اسکلتی به عنوان ارگان غددی درون ریز: PGC-1α، میوکین ها و ورزش

چکیده یک شیوه زندگی فعال برای حفظ سلامت فردی سالمند  امری حیاتی است؛ عکس این مسئله  با افزایش خطر ابتلا به بیماری های مزمن مرتبط است. کشف میوکین ها، و  هورمون های  تولید شده توسط بافت ماهیچه های  اسکلتی، نشان…

Read more
۱۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
Back To Top