skip to Main Content

الگوشناسی

چکیده یادگیری واژه نامه (DL) اخیراً به شدت مورد توجه قرار گرفته است که به علت قدرت قابل توجه و متمایزش در طبقه بندی امورات و کارهای مختلف می باشد. با وجود اینکه پیشرفت های زیادی در روش های DL…

Read more

نمو جنین در گاوهای شیری

چکیده در طول 50 سال گذشته، باروری گاوهای شیرده لبنی پر تولید کاهش یافته است، که مرتبط با انتخاب های شدید و زیاد آنها برای افزایش تولید شیر است. تغییرات فیزیولوژیکی و متابولیکی مرتبط با تولید بالای شیر ، از…

Read more

مدل‌سازی پیرولیز (تجزیه گرمایی) قرص‌های چوبی راش تحت تابش متمرکز نور خورشید

چکیده مدل ذره منفرد دوبعدی و ناپایدار CFD (دینامیک سیالات محاسباتی) ارائه و برای شبیه‌سازی فرایند پیرولیز قرص‌های چوبی راش (با قطر 10 میلیمتر و ارتفاع 5 میلیمتر) مورد استفاده قرار گرفته است. ضرایب شبه‌استوکیومتری در مورد کسر جرمی تار…

Read more

راهکار کنترل بهینه برای سیستم فتوولتائیک مستقل با سیستم ذخیره انرژی ترکیبی باتری-ابرخازن

چکیده در این مقاله یک استراتژی کنترل بهینه برای یک سیستم فتوولتائیک مستقل با سیستم باتری-ابرخازن ترکیبی ذخیره انرژی برای طولانی تر کردن طول عمر باتری با کاهش استرس پویا و اوج تقاضا در حال حاضر از باتری پیشنهاد می…

Read more

از حسابداری تا ارزش شرکت

چکیده این پژوهش مدلی را برای تعیین ارزش شرکت پیشنهاد می¬کند و استدلال می¬کند که ادبیات موضوع فیزیک اقتصاد به بررسی استحکام رابطه بین حسابداری و فیزیک می¬پردازد. در این معنا، این تحقیق توسعه یک مدل نظری از ارزش شرکت…

Read more

یک جستجوی ممنوعه (تابو) کارآمد برای حل مسئله تخصیص محل هاب مجزا با ظرفیت نامحدود

چکیده در اینجا ما یک جستجوی ممنوعه (TS) کارآمد برای حل مسئله تخصیص محل (موقعیت) هاب مجزا با ظرفیت نامحدود پیشنهاد می¬کنیم.. برای کاهش زمان محاسبه¬ای در جستجوی تابو پیشنهادی، برخی قوانین جدید تابو در نظر گرفته شده¬اند. همچنین، برای…

Read more

تفکیک غشاء سلولی

چکیده بسیاری از فرایندهای مرتبط با غشاء سلولی نیازمند جدایی فضا-زمانی گذرای اجزاء در اندازه¬هایی در مقیاس مولکول¬های جفت شده تا میکرومتر هستند. درک این فرایندها نیازمند درک چگونگی خود-سازماندهی لیپیدها و پروتیین¬ها و میانکنش آنها با کورتکس سلول است.…

Read more

قابلیت‌های بازاریابی اینترنتی و رشد بازار بین‌المللی

چکیده اینترنت نشان داده که مولفه‌های بین‌المللی شدن مانند انباشت اطلاعات و فرصت‌های شبکه‌ای را تسهیل می‌کند. البته اینکه چگونه اینترنت در ترکیب باقابلیت‌های بازاریابی باعث رشد بازار بین‌المللی می‌شود از محدوده درک ما خارج است . تحقیق حاضر بر…

Read more

تبیین الگوی توانمند سازی منابع انسانی و تعالی سازمانی بین پرسنل بیمارستانهای دانشگاه گیلان

چکیده هدف مقاله حاضر بررسی رابطه بین توانمند سازی منابع انسانی و نتایج مدل تعالی سازمانی (EFQM) بین پرسنل بخش اورژانس در بیمارستانهای دانشگاه گیلان است. این یک پژوهش کاربردی انجام شده از طریق روش توصیفی- پیمایشی است. داده لازم…

Read more

مدیریت و رهبری یک نیروی کار متنوع: یکی از چالش های اصلی در مدیریت

چکیده در سال های اخیر، روند فزاینده ای در سازمان ها در جهت سپردن مسئولیت بیشتر به تیم های کاری به منظور کار بر روی وظایف مهم و بزرگ در جریان بوده است. شرکت های بیشتری در حال دریافتن این…

Read more

کنترل بهینه ولتاژ در شبکه توزیع در حضور DGها

چکیده امروزه مجتمع سازی دستگاه¬های جدید مانند تولید پراکنده، ذخیره سازی انرژی کوچک و اندازه گیر هوشمند برای شبکه¬های توزیع چالش¬های جدیدی را معرفی کرده است که نیازمند استراتژی¬های کنترلی پیچیده-تری هستند. این مقاله روش جدیدی با عنوان کنترل ولتاژ…

Read more

یافته های خطر پذیری اعتباری برای وام های تجاری مسکن با استفاده از روش فرم تقلیل یافته

چکیده این مقاله به بررسی فرآیند های وام دهی مورد انتظار و پیش فرض از 25019 وام وثیقه گذاشته شده از دارایی های تجاری املاک با استفاده از یک مدل فرم کاهش یافته به صورت روزانه در طی دوره زمانی…

Read more

هسته برند و مدیریت آن در طی زمان

چکیده هدف از این مقاله بررسی هسته برند و مدیریت آن در طی زمان است. در واقع، تمامی برندهای موجود دارای یک هسته داخلی هستند ، گرچه ممکن است در محتوی، عمق و وضوح با هم تفاوت داشته باشند. هسته…

Read more

اثرات مازاد نقدینگی جهانی در بازدهی بازار سهام : شواهدی از مدل پانل آستانه

چکیده گسترش نقدینگی در جهان و سیاست های نامتعارف پولی اجرا شده توسط بانک های مرکزی بزرگ در طول چند سال گذشته به گسترش بحث در خصوص تاثیرات کراس بوردر دامن زده است. در این مقاله به بررسی تاثیر مازاد…

Read more

اکتشاف معایب و مزایای نماهای دوجداره ساختمان(DSFs)

چکیده در جهت هدف جهانی برای ترویج ذخیره انرژی در ساختمان ها، مطالعات متنوعی توجه را به نقش پوشش های ساختمان دوست محیط زیست معطوف نموده است. در این رابطه، نماهای دوجداره به عنوان یک فناوری ساختمانی منفعل امیدبخش، برای…

Read more

اثرات ترکیب غشا و موفولوژی (شکل شناسی) روی تکنیک امولسیون سازی غشایی چرخشی برای امولسیون های درجه غذایی

چکیده اثرات استفاده از مواد و مورفولوژی های متفاوت غشا در فرآیند امولسیون سازی با استفاده از پارامترهای عملیاتی و هندسه سیستم مشابه مشاهده شد که امکان مقایسه مستقیم نه فقط خود غشاها، بلکه بین دستگاه امولسیون سازی غشایی جریان…

Read more

اعتبارسنجی تنظیم مجدد شبکه توزیع با بارهای نامشخص- نرم‌افزار و تعیین تنظیم شبکه

چکیده انتقال بار خودکار (ALT) بر روی شبکه 11 KV، فرایندی است که در آن کلید مدارشکن بر روی شبکه زده می‌شود تا نقاط بازی را شکل دهند تا بار را از ایستگاه‌های مختلف اصلی تغذیه کند. برخی از منافع…

Read more
Back To Top