skip to Main Content

ارزیابی و بهینه سازی در عملکرد ذوب برای واحد مخزن انرژی حرارتی حرارت پنهانی که بخشی از آن با واسطه متخلخل پر شده است.

چکیده در این مقاله، عملکرد ذوب در مواد تغییر فاز (PCMs) در واحد مخزن انرژی حرارتی (TES) به صورت افقی و لوله ای متمرکز به شکل عددی و با در نظرگیری انتقال گرمای طبیعی مورد بررسی قرار گرفته است. به…

Read more
۲۹۰,۰۰۰ ریال – خرید

یک رویکرد جدید برای تجزیه و تحلیل و طبقه بندی بافت با چرخش ثابت و مقاوم در مقابل نویز

چکیده تجزیه و تحلیل و طبقه بندی تصاویر، مانند تصاویر بافت، یکی از زمینه های مهم و اساسی در پردازش تصویر است. با توجه به اثرات مخرب چرخش تصویر و نویز، ثبات و کارایی تجزیه و تحلیل بافت و روش…

Read more
۲۲۰,۰۰۰ ریال – خرید

بازبینی تخصیص بهینه¬ی تولید توزیعی: اهداف, محدودیت¬ها, روش¬ها و الگوریتم¬ها

چکیده تولید توزیعی با توجه به قابلیت آن در استفاده¬ی جایگزین از منابع جایگزین انرژی , آینده ای نویدبخش برای تولید توان در شبکه¬های برق ارایه می¬کند. سهم ژنراتورهای توزیعی برای سیستم¬های توان شامل پیشرفت¬هایی در کارآمدی انرژی و کیفیت…

Read more
۳۳۰,۰۰۰ ریال – خرید

اترات وضعیت چرخش زانو بر کجی زانو در فرود تک-پا: پیامدهایی برای کاهش ریسک اسیب ACL

چکیده پس زمینه: اسیب های رباط صلیبی پیشین‌ (ACL) بدون برخورد عموما در زمان فرود ورزشکاران در وضعیت هایی با ریسک بالا از قبیل کجی زانو رخ می دهد. موقعیت پا در فرود ممکن است بر انتقال نیرو از مچ…

Read more
۳۲۰,۰۰۰ ریال – خرید

اینترنت اشیا: آیا برای چیزی که در حال آمدن است، آماده شده¬اید؟

چکیده آیا برای چیزی که در حال آمدن است، آماده شده¬اید؟ در حالی که مدیران ارشد به دنبال ارتباط¬ دادن محصولات، فرآیندها و خدمات به حوزه¬ی در حال رشدِ اینترنت اشیا (IoT) هستند، سوال فوق مهم و اساسی خواهد بود.…

Read more
۳۰۰,۰۰۰ ریال – خرید

بررسی مربوط به انتشار اطلاعات در شبکه‌های اجتماعی آنلاین: مدل‌ها و روش‌ها

چکیده امروزه، زندگی افراد در هر مکانی تحت تاثیر شبکه‌های اجتماعی آنلاین (OSN) فرار دارند. هدف این شبکه‌ها، سوق دادن زندگی مردم از حالات افلاین به سمت شبکه‌های اجتماعی آنلاین به طور روزافزون است. بنابراین، شبکه‌های اجتماعی آنلاین می‌تواند بازتاب‌دهنده…

Read more
۲۳۰,۰۰۰ ریال – خرید

روش سنجش تغییرشکل سه بعدی جدید در میکروسکوپ نوری برای آزمون بالج میکرومقیاس

چکیده در این مقاله، روش سنجش تغییرشکل سه بعدی میکرومقیاس در ترکیب با میکروسکوپ نوری پیشنهاد می‌شود. این روش مبتنی بر گریتینگ (توری) و الگوریتم تغییر فاز است. میدان تغییرشکل سه بعدی نمونه را می‌توان از فازهای الگوهای گریتینگ با…

Read more
۳۵۰,۰۰۰ ریال – خرید

Organic solid-state tri-wavelength lasing was demonstrated from dye-doped holographic polymer-dispersed liquid crystal (HPDLC) distributed feedback (DFB) laser with semiconducting polymer poly[-methoxy-5-(2′-ethyl-hexyloxy)-1,4-phenylene-vinylene] (MEH-PPV) and laser dye [4-(dicyanomethylene)-2-methyl-6-(p-dimethylaminostyryl)-4H-pyran] (DCM) by a one-step holography technique, which centered at 605.5 nm, 611.9 nm, and 671.1 nm. The temperature-dependence tuning range for the tri-wavelength dye-doped HPDLC DFB laser was as high as 8 nm. The lasing emission from the 9th order HPDLC DFB laser with MEH-PPV as active medium was also investigated, which showed excellent s-polarization characterization. The diffraction order is 9th and 8th for the dual-wavelength lasing with DCM as the active medium. The results of this work provide a method for constructing the compact and cost-effective all solid-state smart laser systems, which may find application in scientific and applied research where multi-wavelength radiation is required.

چکیده لیزر تابی حالت‌جامد ارگانیک با سه طول‌موج از لیزر بازخورد توزیع‌شده (DFB) از کریستال مایع هالوگرافی با پلیمر پخش‌شده (HPDLC) و تخدیر رنگ‌شده با پلیمر نیمه‌رسانا (MEH-PPV) و رنگ لیزر (DCM) و توسط روش هالوگرافی یک مرحله‌ای نشان داده‌شده…

Read more
۲۴۰,۰۰۰ ریال – خرید

تحلیل قابلیت اطمینان اتصال برشی چسبی دو لبه فولادی- CFRP با اتصالات چسبی نازک خارجی

چکیده این مقاله به بیان جزئیات تحلیل قابلیت اطمینان اتصالات برشی چسبی دو لایه (DLS) بین فولاد و کامپوزیت های پلیمری مسلح الیاف کربنی (CRFP) می پردازد. یک پایگاه داده جامع از نتایج آزمایشگاهی اتصالات DLS CFRP به فولاد تالیف…

Read more
۳۰۰,۰۰۰ ریال – خرید

تجزیه و تحلیل المان احتمالی ترموالاستیک مزدوج برج¬های اسکلتی فولادی در معرض آتش

چکیده این کار کاربرد تکنیک آشفتگی و روش المان محدود احتمالی (SFEM) مربوطه را بصورت آنالیز عددی دما، تنش¬ها و تغییر شکل برای ساختار برج فولادی فضایی در معرض آتش نمایش می¬دهد. این رویکرد بر اساس بسط دهم پارامترهای تصادفی…

Read more
۲۸۰,۰۰۰ ریال – خرید

آنالیز کیفیت اختلاط در یک میکرومیکسر گریز از مرکز منحنیشکل از طریق شبیهسازی عددی

چکیده آزمایشگاه روی یک CD (LOCD)، همچنین معروف به میکروسیالهای گریز از مرکز، به پلتفرم پیچیده برای انجام تحقیقات زیست پزشکی به دلیل مینیاوتوری سازی شگفت آور آن و شبیه سازی دقیق واکنش های بیولوژیکی تکامل یافته است. اختلاط سیال…

Read more
۳۵۰,۰۰۰ ریال – خرید

قراردادهای ناقص، مالکیت مشترک و مشوق های سرمایه گذاری

چکیده مشارکتی متشکل از دو طرف که آگاهی یکسان دارند و هر یک ممکن است دارای سهم یک دارایی باشند را در نظر بگیرید. این کار عملی کارآمد است که فردا، طرفی با ارزیابی بیشتر این دارایی را می گیرد.…

Read more
۳۵۰,۰۰۰ ریال – خرید

اهمیت راهبرد کسب‌وکار در بهبود عملکرد سازمانی

چکیده هدف – هدف این پژوهش بررسی میزان مداخله راهبرد کسب‌وکار بر روابط میان اتکاء بر سنجش عملکرد راهبردی یکپارچه (RISPM) و عملکرد سازمانی است. روش‌کار/ متدولوژی/ رویکرد – برای آزمون مستقیم اثرات مستقیم و غیرمستقیم میان متغیرهای فرضیه، نظرسنجی…

Read more
۳۵۰,۰۰۰ ریال – خرید

نگرش سیستم ها در مورد جو مدرسه: یک چارچوب نظری جهت تحقیق

چکیده جو مدرسه به صورت گسترده از طریق ابزار های تئوریک و تجربی مورد ارزیابی قرار گرفته است. با این حال، اجماع کمی از نظر مفهومی در مورد دورنمای این مراجع وجود داشته و راهنمای نامطلوبی را جهت ارزیابی تحقیقاتی…

Read more
۳۵۰,۰۰۰ ریال – خرید

تفکر راهبردی: نقش آن در مدیریت موفق

چکیده تفکر راهبردی و برنامه‌ریزی راهبردی مفاهیمی هستند که بطور واضح در متون و در فعالیت سازمان‌های کسب‌وکاری تعریف نشده‌اند و گاهی اوقات به جای یکدیگر یا با مدیریت راهبردی استفاده شده‌اند. هدف این مقاله متمایز ساختن و تعریف این…

Read more
۳۵۰,۰۰۰ ریال – خرید

مقایسه فن‌های طبقه‌بندی مورداستفاده برای تشخیص و طبقه‌بندی نفوذ شبکه

چکیده در تحقیق قبلی، یک سیستم ایمنی مصنوعی چندگانه برای شناسایی و طبقه‌بندی نفوذ شبکه پیشنهاد و آزمایش شد که در آن یک فرایند تشخیص و طبقه‌بندی چندلایه روی هر عامل برای هر میزبان در شبکه اجرا شد. در این…

Read more
۳۵۰,۰۰۰ ریال – خرید
Back To Top