skip to Main Content
رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد نوآوری

رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد نوآوری

چکیده این مطالعه به بررسی رابطه کمی بین مدیریت دانش، نوآوری و عملکرد می‌پردازد. هدف ما روشن کردن اثرات فعالیت‌های مدیریت دانش (KM)بر نوآوری و عملکرد نوآورانه است. سازمان‌ها از مفاهیم واقعی KM آگاهی ندارند. با توجه به مرور ادبیات،…

Read more
۲۶۰,۰۰۰ ریال – خرید
کاربرد سیاست‌های مدیریت منابع انسانی در سازمان بازاریابی: تاثیر بر اجرای استراتژی تجارت و بازاریابی

کاربرد سیاست‌های مدیریت منابع انسانی در سازمان بازاریابی: تاثیر بر اجرای استراتژی تجارت و بازاریابی

چکیده ویژگی‌های سازمان بازاریابی و ارتباط آن‌ها با اجرای استراتژی موضوع تحقیقات قابل‌توجهی در طول سه دهه گذشته بوده‌است. این ویژگی‌ها شامل ساختار سازمان، فرهنگ، فرایندها، نفوذ و رهبری در میان دیگران است. با این حال، توجه کمی به سیاست‌های…

Read more
۳۰۰,۰۰۰ ریال – خرید
استراتژی‌های بازاریابی دیجیتال، مرور آنلاین و عملکرد هتل

استراتژی‌های بازاریابی دیجیتال، مرور آنلاین و عملکرد هتل

چکیده ما به چه میزان استراتژی‌های بازاریابی دیجیتال (مثل داشتن یک برنامه بازاریابی دیجیتال، پاسخگویی به بررسی‌های مهمان، و نظارت و پی‌گیری اطلاعات مرور آنلاین)تاثیر مستقیم حجم و ظرفیت مرور آنلاین آن‌ها را بررسی می‌کنیم، و تا چه حد این…

Read more
۲۷۰,۰۰۰ ریال – خرید
در رابطه با شناسایی برند مصرفی ،جامعه برند و وفاداری به نام تجاری

در رابطه با شناسایی برند مصرفی ،جامعه برند و وفاداری به نام تجاری

چکیده مطالعات اخیر بر اهمیت انجمن‌های برند رسانه‌های اجتماعی برای نشان دادن وفاداری به برند تاکید کرده‌اند .هدف این مقاله تاکید بر نقش نام تجاری در آن رابطه است، که یک مدل مفهومی در محصولات بازار انبوه ارایه می‌دهد که…

Read more
۱۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
استراتژی‌های بازاریابی کارآفرینی بین‌المللی شرکت‌های چند ملیتی: بریکولاژ همانطور که توسط مدیران بازاریابی انجام شد

استراتژی‌های بازاریابی کارآفرینی بین‌المللی شرکت‌های چند ملیتی: بریکولاژ همانطور که توسط مدیران بازاریابی انجام شد

چکیده بازاریابی بین‌المللی نقشی مرکزی به عنوان شرکت‌های چند ملیتی (MNC) به دنبال فرصت‌های بازار و توسعه جهانی دارد (داگلاس & کریگ، ۲۰۰۶). (Katsikeas ۲۰۰۳) پیشرفت‌های در تئوری بازاریابی بین‌المللی و عمل را مرور کرد و اشاره کرد که ادبیات…

Read more
۱۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
حمایت مالی و فقر: نقش درآمد نسبی

حمایت مالی و فقر: نقش درآمد نسبی

چکیده با استفاده از مجموعه داده‌های وزارت امور مالی چینی، این مطالعه نشان می‌دهد که نگرانی با درآمد نسبی به طور قابل‌توجهی خانوارهای فقیر را تحریک می‌کند تا از اعتبار بانکی استفاده کنند.تاثیر مقایسه درآمد بر کاربردهای اعتباری را می…

Read more
۱۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
قدرت زبان در مشروعیت اصلاحات بخش عمومی: زمانی که سیاست مداران در مورد حسابداری صحبت می کنند

قدرت زبان در مشروعیت اصلاحات بخش عمومی: زمانی که سیاست مداران در مورد حسابداری صحبت می کنند

چکیده زبان می تواند  نقش مهمی در شکل گیری چگونگی ارتباط و  مشروعیت اصلاحات حسابداری و  اطلاعات پیرامون  انها ایفا کند. به هرحال، بررسی های اندکی انجام  شده تا مطالععه کند هنگامی که سیاست مداران  تصمیم گیرندگان  تغییرات حسابداری هستند…

Read more
۲۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
تاثیر مدیریت کیفی روی نوآوری سبز

تاثیر مدیریت کیفی روی نوآوری سبز

چکیده به عنوان مشارکت کننده اصلی در موضوعات محیطی متفاوت استدلال شده و بنگاه های اقتصادی از سهامداری های متفاوت برای مشارکت با مدیریت سبز در این کسب و کار و تجارت بهره می برد. این پژوهش با هدف شواهد…

Read more
۲۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
برنامه گسترش تولید نیروی چند منظوره با سهم بالای انرژی های تجدید پذیر

برنامه گسترش تولید نیروی چند منظوره با سهم بالای انرژی های تجدید پذیر

چکیده این مقاله یک مدل چند منظوره برای گسترش انرژی های تجدیدپذیر ارائه می کند. این مدل شامل سه عملکرد هدفمند می باشد(کاهش هزینه کلی، افزایش تولید در بار حداکثر و افزایش توزیع منابع تجدیدپذیر غیر آبی). سپس این مدل…

Read more
۲۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
تشکیل افزایشی ورقه های پلی کربنات

تشکیل افزایشی ورقه های پلی کربنات

چکیده تأثیر شرایط تماس در رابط ابزار و قطعه کار و استراتژی ToolPath بر کیفیت قطعات تشکیل شده افزایشی ساخته شده از ورقه های پلی کربنات بررسی شده است. به این منظور، آزمایش های تجربی مختلف با استفاده از انواع…

Read more
۲۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
تست اعتبار برند متقابل و بازار متقابل یک مدل سهامی برند مبتنی بر مصرف کننده (CBBE)، برای برندهای مقصد

تست اعتبار برند متقابل و بازار متقابل یک مدل سهامی برند مبتنی بر مصرف کننده (CBBE)، برای برندهای مقصد

چکیده مطالعات مختلف بر روی سهام برند مبتنی بر مشتری / مصرف کننده (CBBE)، تصاویر مختلفی از اجزا و روابط متفاوت، را آشکار کرده اند. مطالعه حاضر یک مجموعه داده بزرگ، با تجزیه و تحلیل مسیر را بررسی کرد تا…

Read more
۲۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
مدیریت خرید و عرضه از دیدگاه بازاریابی صنعتی

مدیریت خرید و عرضه از دیدگاه بازاریابی صنعتی

چکیده این مقاله تحقیقات مربوط به مدیریت خرید و عرضه (PSM) از دیدگاه بازاریابی صنعتی با استفاده از مدیریت بازاریابی صنعتی (IMM) به عنوان نماینده را منعکس می کند. یک بررسی سیستماتیک از مدیریت بازاریابی صنعتی انجام شد و این…

Read more
۲۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
مطالعه ای روی تاثیرات فعالیت‌های بازاریابی رسانه‌های اجتماعی روی ارزش گذاری برند و پاسخ مشتری در صنعت هواپیمایی

مطالعه ای روی تاثیرات فعالیت‌های بازاریابی رسانه‌های اجتماعی روی ارزش گذاری برند و پاسخ مشتری در صنعت هواپیمایی

چکیده این مطالعه، تاثیرات فعالیت‌های بازاریابی رسانه‌های اجتماعی (SMMAها) روی ارزش گذاری برند و پاسخ مشتری در صنعت هواپیمایی را مورد بررسی قرار داده است. یک نظرسنجی از بین 302 مسافر انجام شده که از رسانه‌های اجتماعی مدیریت شده توسط…

Read more
۲۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
مدیریت بحران جهانی – تحقیقات فعلی و جهت گیری های آتی

مدیریت بحران جهانی – تحقیقات فعلی و جهت گیری های آتی

چکیده نمونه هایی از بحران های شرکت های چندملیتی را می توان در رسانه های سراسر جهان و بر پایه ای منظم یافت. علی رغم اهمیت این موضوع، وضعیت مقالات و پژوهش های مختلف در زمینه مدیریت بحران جهانی هنوز…

Read more
۲۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
اولویت مصرف کننده برای  انتخاب  برندهای  ملی در مقابل برندهای خصوصی:  تاثیر تعامل   برند و تهدید خودپنداره

اولویت مصرف کننده برای انتخاب برندهای ملی در مقابل برندهای خصوصی: تاثیر تعامل برند و تهدید خودپنداره

چکیده تحقیق قبلی درباره ارتباطات خودبرندی ، دسته بندهای برند را در نظر نگرفته بود (به عنوان مثال، برندهای ملی و برندهای خصوصی). کار فعلی اولویت مصرف کنندگان برای انتخاب برندهای ملی و خصوصی و تمایل آنها برای درنظرگرفتن برندها…

Read more
۲۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
یادداشتی در مورد اثرات حباب منطقی روی پورتفولیوها

یادداشتی در مورد اثرات حباب منطقی روی پورتفولیوها

چکیده در اقتصاد خرد، به طور کلی، تقاضا در ثروت افزایش می‌یابد و در قیمت کاهش می‌یابد. به موجب آن، چشم‌انداز کاملا متفاوتی را ارائه می‌دهیم. با ایجاد تابع سودمندی (مطلوبیت) مورد انتظار سرمایه‌گذاران، این مقاله، یک دارایی حباب عقلانی…

Read more
۲۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
ارزیابی سهم اتوماسیون در قابلیت اطمینان شبکه توزیع توان

ارزیابی سهم اتوماسیون در قابلیت اطمینان شبکه توزیع توان

چکیده سیستم ¬های توزیع برق در سال¬های اخیر تغییر قابل توجهی داشتند. امروزه بهینه¬سازی کیفیت و کمیت توانی که به مشتری ارائه می¬شود و پاسخ به تقاضای انرژی امری ضروری است. براین اساس، شرکت های برق فرآیندهای اتوماسیون شبکه را…

Read more
۲۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
بررسی تجربی مفهوم ارزش در رفتار و ارتباط آن با بازاریابی اجتماعی

بررسی تجربی مفهوم ارزش در رفتار و ارتباط آن با بازاریابی اجتماعی

چکیده این مقاله، مفهوم ارزش در رفتار (ارزش درک مصرف کننده در راستای عملکرد رفتاری)، را با در نظر گرفتن نحوه تاثیر آن روی خروجی رفتار مصرف کننده به صورت تجربی مورد بررسی قرار داده و مفاهیم مربوط به بازاریابی…

Read more
۲۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
Back To Top