skip to Main Content

طراحی ماشین رشته پیچی سه محوری قابل حمل با سیستم کنترل ارزان

چکیده تکنولوژی رشته پیچی به عنوان یکی از اصلی ترین روش های ساخت در زمینه مواد کامپوزیت شناخته می شود که از درجه اتوماسیون بالایی برخورداری است. در این فرآیند، رشته های پیوسته یا الیاف ها بر روی مندرل پیچیده…

Read more
۳۵۰,۰۰۰ ریال – خرید
Back To Top