skip to Main Content

مطالعه ۴ بعدی شبه-QSAR و ۳ بعدی QSAR برای مهارکننده های فسفوییتوزیته ۳-کیناز (PI3K) کلاس I

چکیده 3 - کیناز کلاس I در حال حاضر بررسی شده و به عنوان یک هدف امیدوار کننده برای درمان های ضد سرطان مورد توجه قرار گرفته است. مدل 4 بعدی شبه QSAR توسط یک مجموعه آموزشی متشکل از ۳۰…

Read more
۶۰,۰۰۰ ریال – خرید
Back To Top