skip to Main Content

کامپوزیت¬های زمینه فلزی تیتان: مرور

چکیده کامپوزیت¬های زمینه فلزی تیتان (TMCs)، استحکام و سفتی مشخص و بالایی در مقایسه با موادِ با پایه فولادی و نیکل دارند. TMCهای باثبات حرارتی نسبت به سوپرآلیاژهای یکپارچه، تا %50 کاهش وزن از خود نشان می¬دهند در عین حال…

Read more
Back To Top