skip to Main Content

کامپوزیت ها: بخش B

چکیده در مطالعه حاضر، از روش تفاضل محدود مبتنی بر حجم (CV / FD) برای انجام شبیه‌ سازی ترمو شیمیایی فرآیند pultrusion یک میله کامپوزیتی استفاده شده‌ است. به طور مقدماتی، این مدل برای یک چیدمان ساده بدون حدیده و…

Read more
۱۵۰,۰۰۰ ریال – خرید
Back To Top