skip to Main Content

در هزینه یکنواختی در طراحی شبکه FTTH

چکیده هدف از این تحقیق، برآورد تاثیر سطوح مختلف نظارتهای ساختاری تحمیل شده بر ادراکات و تنوع تجهیزات در طراحی شبکه FTTH است.ما پلت فرم بهینه‌سازی شبکه FTTH را با الگوریتم‌هایی افزایش می‌دهیم که اجازه اعمال محدودیت‌های اضافی بر روی…

Read more
Back To Top