skip to Main Content

تاثیر ویژگی‌های حسابرس بر کیفیت حسابرسی

چکیده هدف این پژوهش بررسی تاثیر تجربه کاری، صلاحیت حرفه‌ای، انگیزش، پاسخگویی و عینیت حسابرس بر کیفیت حسابرسی از دیدگاه حسابرسان شاغل در شرکت‌ها است. این تحقیق منجر به شناسایی عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی می‌شود که در ایران به…

Read more

اعتماد و پاسخگویی در موسسات خیریه انگلستان: کشف دایره با فضیلت(بدون اشتباه)

چکیده اعتماد عمومی و اطمینان عمومی به خیریه‌ها برای دستیابی به اهدافشان ضروری است. با این حال، شواهد اخیر حاکی از آن است که اعتماد به خیریه‌های انگلستان آسیب‌دیده، که به طور بالقوه بر پایداری و اثر بخشی موسسات خیریه…

Read more

پایداری به عنوان یک ابزار بازاریابی: می‌باشد یا به نظر می‌رسد؟

چکیده در عین حال که ثبات و پایداری، یک موضوع اخلاقی است، در حال تبدیل شدن به یک موضوع مرتبط با بازاریابی نیز هست و بویژه می‌تواند در روابط سهامداران نیز عاملی تعیین‌کننده باشد. شرکت‌ها می‌توانند از راه‌های مختلفی به…

Read more
Back To Top