skip to Main Content

فعال‌سازی اینترنت اشیا توسط رهیاب مرزی وفقی

چکیده در چشم‌انداز آینده‌ی شبکه‌ها‌، نه تنها افراد بلکه تمام اشیا، سرویس‌ها و رسانه‌ها بهم متصل بوده و به صورت یکپارچه اینترنت همه‌چیز را می‌سازند. هدف سیستم‌های اینترنت اشیا، اتصال و توزین میلیاردها دستگاه در حوزه‌های مختلف مانند حمل و…

Read more
Back To Top