skip to Main Content

ارزیابی لرزه ای فریم های فولادی مقاوم در برابر موشک چند طبقه با بی نظمی های سختی با استفاده از روش های استاندارد و پیشرفته ​

چکیده روش غیر خطی استاتیک، بر اساس تحلیل فشار، به یک ابزار مهم برای توصیف تقاضای لرزه و عملکرد سازه تبدیل شده است روش تحلیل پوش آور تنها به یک واکنش تک مد، یک فرض معتبر برای ساختمان‌های متقارن و…

Read more
Back To Top