skip to Main Content
اعتبار سنجی استراتژی های بازاریابی ویروسی با استفاده از شبیه سازی اجتماعی عاملی

اعتبار سنجی استراتژی های بازاریابی ویروسی با استفاده از شبیه سازی اجتماعی عاملی

چکیده برخی از پدیده های بازاریابی، با استفاده از تحلیل  های معمولی و روش های تجربی، بسیار پیچیده هستند. به همین دلیل بازاریابی یک فرایند پرهزینه آزمون و خطا می باشد: طرح کردن، تصویر سازی، امتحان کردن طرح در فضای…

Read more
۱۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
Back To Top