skip to Main Content

شیوه پیشرفته و فرگشتی مقیاس پذیر درخوشه بندی چندمنظوره

چکیده استنباط و درک چندمنظوره مسئله خوشه بندی یا همان دسته بندی داده ، نوید قابل توجهی مبنی بر امتیازات و مزایای مفهومی واضح درباره شیوه تک منظوره معمولی تر در این سالهای اخیررا داده است. آلگوریتم های فرگشتی (تکاملی)…

Read more

نسخه های پیشین (Apriori) بر اساس MapReduce برای الگوهای مکرر استخراج در زمینه داده های حجیم

چکیده استخراج الگوها از مهم‌ترین وظایف استخراج اطلاعات معنی‌دار و مفید از داده‌های خام است. هدف از این زمینه، استخراج مجموعه‌های آیتم داری است که نشان‌دهنده هر نوع همگنی و نظم در داده‌ها هستند. اگر چه الگوریتم های کارآمد بسیاری…

Read more

یک طرح مسیریابی مبتنی بر SVM در VANET ها

چکیده در سال‌های اخیر، VANET به عنوان تکنولوژی شبکه ارتباطی کلیدی توسط دانشگاه‌ها و صنایع با توسعه قابل‌توجه جذب شده‌است. با این حال، هنوز نقایص زیادی به ویژه در کارایی ارتباط وجود دارد که الگوریتم مسیریابی یکی از آن‌ها است.…

Read more

یک طرح تائید گذرواژه یک زمان مبتنی بر منحنی های بیضوی برای اینترنت اشیا (IoT)

چکیده ایجاد تائید نهایی بین دستگاه‌ها و کاربردها در اینترنت اشیا (IoT)یک کار چالش برانگیز است. به دلیل ناهمگونی از نظر دستگاه‌ها، توپولوژی، ارتباط و پروتکل‌های امنیتی مورد استفاده در IoT، مکانیسم‌های احراز هویت موجود در برابر تهدیدهای امنیتی آسیب‌پذیر…

Read more

Taiga: بهینه‌سازی عملکرد الگوریتم درخت تصمیم گیری c4.5

چکیده طبقه بندی یک مشکل مهم یادگیری ماشین است و الگوریتم های ساخت‌ درخت تصمیم یک کلاس مهم برای حل این مشکل هستند. RainForest روش قابل قبولی برای پیاده‌سازی الگوریتم های ساخت‌ درخت تصمیم‌گیری است.این الگوریتم شامل چندین الگوریتم است،…

Read more
Back To Top