skip to Main Content
یک روش بیزی نیمه پارامتریک برای تشخیص آثار آلی

یک روش بیزی نیمه پارامتریک برای تشخیص آثار آلی

چکیده اهمیت آثار Allee هر دو در پژوهش های نظری دینامیک های جمعیت و در علوم بقا مدت طولانی شناخته شده بود. اگر چه شرایط لازم برای آثار Allee برای اینکه اتفاق بیافتد (به عنوان مثال، اشکال در یافتن جفت…

Read more
۵۰,۰۰۰ ریال – خرید
Back To Top