skip to Main Content

مصالح ساختمانی، ساختارها و تکنیک‌ها، MBMST 2016 شبیه‌سازی عددی تیر بتنی- آلومینیومی

چکیده این مقاله یک تحلیل عددی از مقاومت و سختی یک تیر آلومینیومی- بتنی با اتصالات فولادی ارائه می‌کند. سازه‌های آلومینیومی- بتنی نسبت به سازه‌های فولادی و بتنی کم‌تر شناخته شده‌اند، با این حال کاربردهای زیادی دارند. در این مقاله،…

Read more
Back To Top