skip to Main Content

جنبه‌های اسپینترونیک ضدفرومغناطیسی

چکیده ضدفرومغناطیسی برای کاربردهای آینده نگاری آینده به خاطر خواص مفید آن‌ها امیدوارکننده هستند: آن‌ها به طور مغناطیسی منظم شده‌اند، اما نقطه گشتاور مغناطیسی مجاور در جهت‌های مخالف، که منجر به مغناطش خالص صفر می‌شود.این بدان معنی است که ضدفرومغناطیسی…

Read more
۱۴۰,۰۰۰ ریال – خرید
Back To Top