skip to Main Content

نانولوله‌های تانتالیومی تزیین‌شده با نانوذرات اکسید نقره جهت افزایش فعالیت ضدباکتریایی و تکمیل osseo Ti6Al4V

چکیده یک فعالیت ضدباکتریایی بلند مدت از ایمپلنت ها بدون به خطر افتادن زیست سازگاری آن‌ها برای به حداقل رساندن عفونت‌های مرتبط با مواد زیستی بسیار مطلوب است.اگر چه نانولوله های اکسید tantalum (Ta۲O۵ nts)مواد پوشش‌دهنده برای ارتودنسی و کاربردهای…

Read more
Back To Top