skip to Main Content

مدل‌های پیش‌بینی قابلیت اطمینان برای سیستم‌های توزیع الکتریکی با در نظر گرفتن شکست‌های جز و قطعی برق

چکیده بسیاری از تسهیلات در کشورهای در حال توسعه در حال سرمایه‌گذاری در نصب و تجدید ساختار سیستم توزیع برق (EDS)، مانند خطوط هوایی، کابل‌ها و ابزارهای تعویض، برای بهبود قابلیت اطمینان EDS و افزایش سریع تقاضای بار، هستند. در…

Read more
۱۴۰,۰۰۰ ریال – خرید

شبکه‌های عصبی مصنوعی و رویکردهای سیستم‌های استنتاج عصبی – فازی تطبیقی برای پیش‌بینی داده‌های هواشناسی برای HVAC : مطالعه موردی شهرها برای ترکیه

چکیده منابع انرژی محدود و افزایش نیاز به انرژی به دلیل رشد جمعیت، محققان را به تمرکز بر این مسایل سوق می‌دهد. پیش‌بینی داده‌های هواشناسی در طراحی سیستم‌های حرارتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این مطالعه، پیش‌بینی داده‌های هواشناسی…

Read more
۲۵۰,۰۰۰ ریال – خرید
Back To Top