skip to Main Content

آیا بازده‌های منفی افراطی در بازار بورس هند قیمت‌گذاری می‌شوند؟

چکیده با توجه به شواهد تجربی اخیر که توانایی پیش‌بینی حداکثر بازده روزانه (MAX) را در سطح مقطع بازده سهام نشان می‌دهد، ما رابطه بین حداقل بازده روزانه (MIN) و بازده‌های ماهانه آتی در بازار سهام در حال ظهور هند…

Read more

شکل گیری ارزش ارز کدگذاری شده: یک مطالعه تجربی برای ایجاد یک مدل تولید برای ارزش گذاری بیت کوین

چکیده این مقاله با هدف شناسایی عوامل تعیین کننده برای ایجاد ارزش ارز کد گذاری شده از جمله برای بیت کوین تهیه شده است. با توجه به رشد روزافزون بیت کوین و پذیرش آن در نزد تجار و بازرگانان، شناخت…

Read more
Back To Top