skip to Main Content

ارزیابی شرکت حسابرسی، کیفیت حسابرسی و حسابرسی هزینه‌ها: بررسی تفاوت قیمت‌ها. ​

چکیده در این مطالعه، ما بررسی می‌کنیم که آیا شرکت‌های حسابرسی دارای رتبه بالا در ایران، همانطور که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار (SEO)تعیین شده‌است، نخست با ارایه خدمات حسابرسی با کیفیت برتر یا، دوم، به دلیل شهرت ایجادشده…

Read more
Back To Top