skip to Main Content

ارزش حسابرسی در بخش عمومی: پیشینه و تاریخچه

چکیده این مقاله ارزش حسابرسی مالی در بخش عمومی را بررسی می‌کند. این مطالعه از تئوری‌های حسابرسی مرتبط با بخش خصوصی و عمومی استفاده می‌کند و روش‌هایی که در آن بخش حسابرسی عمومی می‌تواند ارزشمند باشد را مورد بررسی قرار…

Read more

نقش حسابرسی در مبارزه با فساد

چکیده هدف این مقاله تجزیه و تحلیل چگونگی مشارکت انواع مختلف حسابرسی در مبارزه با فساد است. در حالی که متون قبلی در وهله اول توانایی auditing's برای جلوگیری از فساد را مطرح کرده‌اند، این مقاله به طور سیستماتیک پتانسیل…

Read more

ارتباطات سیاسی، گزارش مالی و حسابرسی: بررسی ادبیات تجربی *

چکیده هدف این مقاله، ترکیب تحقیقات تجربی در مورد رابطه بین ارتباطات سیاسی و کیفیت گزارش مالی، نتایج حسابرسی و ویژگی‌های پیش‌بینی تحلیل گر مالی است. ما سیستم گزارش مالی و زیرساخت حسابرسی را به عنوان ارتباط از دست رفته…

Read more

شرکت‌های حسابرسی و تخصص صنعت در یک اقتصاد نوظهور ​

چکیده هدف این مقاله نشان دادن این است که چگونه درک ما از تاثیرات سیستم‌های ERP بر حسابداری مدیریت از طریق "nudging" توسط محققان در مقدمه مصاحبه‌های خود تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد. به طور خاص، ما بررسی می‌کنیم که چگونه یک…

Read more

مشکل تعصبات مدیریتی در ارزیابی های حسابداری: چشم انداز سرمایه گذار در خصوص عوامل ریشه ای و راهکارها

چکیده بطور ضمنی، استانداردهای (PCAOB = هیئت نظارت بر حسابداری شرکت‌های سهامی عام ) PCAOB, بدون خطا فرض می کنند که حسابرسان قادر به حذف تاثیرات مادی تعصبات مدیریتی با محدود کردن نقطه برآورد به یک درجه معقول هستند. از…

Read more
Back To Top