skip to Main Content

شرکت‌های حسابرسی و تخصص صنعت در یک اقتصاد نوظهور ​

چکیده هدف این مقاله نشان دادن این است که چگونه درک ما از تاثیرات سیستم‌های ERP بر حسابداری مدیریت از طریق "nudging" توسط محققان در مقدمه مصاحبه‌های خود تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد. به طور خاص، ما بررسی می‌کنیم که چگونه یک…

Read more
۲۹۰,۰۰۰ ریال – خرید

مشکل تعصبات مدیریتی در ارزیابی های حسابداری: چشم انداز سرمایه گذار در خصوص عوامل ریشه ای و راهکارها

چکیده بطور ضمنی، استانداردهای (PCAOB = هیئت نظارت بر حسابداری شرکت‌های سهامی عام ) PCAOB, بدون خطا فرض می کنند که حسابرسان قادر به حذف تاثیرات مادی تعصبات مدیریتی با محدود کردن نقطه برآورد به یک درجه معقول هستند. از…

Read more
۱۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
Back To Top