skip to Main Content

غربالگری اختلال طیف اوتیسم و اقدام زودهنگام

چکیده به محض تشخیص بیماری اوتیسم تنها چیزی که به ذهن متبادر می‌شود داغ ننگ این بیماری و ترس از آن است، ذهن افراد به ندرت درگیر اقداماتی علیه آن می‌شود. تشخیص و درمان زود هنگام اختلال طیف اوتیسم به…

Read more
Back To Top