skip to Main Content

کاربرد یک کنترلر PID با استفاده از تکنیک‌های MRAC برای کنترل دیسک‌گردان الکتروموتور DC

چکیده در درایوهای موتور DC، کهنه سازی دستگاه و عوامل محیطی می‌توانند عملکرد سیستم کنترل را کاهش داده و آن را برای طراحی مجدد پارامترهای کنترل‌کننده در زمان واقعی دشوار کنند.در این مقاله، الگوریتمی که طرح کنترل PID و کنترل…

Read more

یک روش تئوری بازی برای انتخاب دسترسی مشترک و تخصیص منابع در شبکه‌های ارتباطی IoT یاری کننده برای پهپاد بدون سرنشین مافوق صوت

چکیده محبوبیت رو به رشد اینترنت اشیا (IoT)با الزامات نهفتگی بسیار قابل‌اعتماد و پایین، چالش‌های زیادی را به شبکه‌های سلولی کنونی تحمیل کرده‌است. استفاده از سکوهای هوایی کوچک مانند وسایل نقلیه هوایی بدون سرنشین (هواپیماهای بدون سرنشین (پهباد){یک وسیله نقلیه…

Read more

رویه‌ای فعال برای اندازه‌گیری توان عملیاتی شبکه دسترسی در شبکه بی سیم هیبریدی

چکیده در این نامه، ما یک طرح فعال را برای اندازه‌گیری توان دانلود یک لینک دسترسی بی‌سیم IEEE ۸۰۲.۱۱ در یک شبکه مخابراتی بی‌سیم ترکیبی پیشنهاد می‌کنیم. طرح پیشنهادی مبتنی بر ارسال جفت‌های کاوشی به یک میزبان انتهایی برای تعیین…

Read more

به اشتراک گذاری طیف مشارکتی بین شبکه های تلفن همراه و اد هاک

چکیده به اشتراک گذاری طیف مشارکتی بین شبکه های تلفن همراه و شبکه های اد هاک (ad hoc) در این کار مورد مطالعه قرار گرفته است. سیگنال های ضعیف و تداخل های قوی در سطح لبه سلول، معمولاً باعث تخریب…

Read more
Back To Top