skip to Main Content

هماهنگی کانال و توزیع سود در یک زنجیره تامین سه لایه مسئول اجتماعی

چکیده چکیده این مقاله به تحلیل هماهنگی زنجیره تامین تولید کننده- توزیع کننده-خرده¬فروش می¬پردازد، که در آن تولید کننده مسئولیت اجتماعی شرکت¬ها (CSR) را به نمایش می¬گذارد. در تنظیمات بازی تولید کننده-استکلبرگ، مقاله یک فرایند قرارداد- چانه زنی را برای…

Read more

مدل پول شویی یا اختلاس: مباحث ریز تئوری در سیاست های ضد اختلاس

چکیده  ادبیات موجود در مورد جرمی بحث می کند که افراد از راه خلاف پولی را بدست می آورند- و اختلاس گر- کسی است که پول نا مشروع را به قابل قبول آن تغییرمی دهد-و دلیل خوبی می آورند که-…

Read more
Back To Top