skip to Main Content

الگوریتم کارا برای تجزیه و تحلیل کارآمد برای تخصیص چندگانه مساله مکان هاب ناقص با الزامات زمان سرویس

چکیده بسیاری از سیستم‌های حمل و نقل برای مسیر یابی بین جفت‌های مبدا - مقصد از گره‌های تقاضا به طور گسترده به عنوان شبکه‌های مرکزی و انشعاب طراحی شده‌اند. برای بهبود سطح خدمات ارایه‌شده در این شبکه‌ها، الزامات زمان سرویس…

Read more

امگا جذب نیرو و زمانبندی مراکز تماس انعطاف‌پذیر با بهینه‌سازی استوار دو مرحله‌ای

چکیده ما مساله زمانبندی جابجایی را در یک مرکز تماس چند شیفتی مورد مطالعه قرار می‌دهیم. متفاوت از رویکردهای قبلی، سطوح پرسنلی تضمین کیفیت خدمات بصورت نا مطمئن در نظر گرفته می‌شوند، که منجر به یک برنامه صحیح دو مرحله‌ای…

Read more
Back To Top