skip to Main Content

هوش تجاری و تحلیل تجاری در تحقیقات حسابداری مدیریت : وضعیت کنونی و تمرکز آینده

چکیده مدیران اجرایی، تکنولوژی، داده‌ها و تحلیل را به عنوان یک نیروی تحول در کسب‌وکار می‌بینند. بنابراین برای پشتیبانی از گزارش و تصمیم‌گیری، بسیاری از سازمان‌ها هوش تجاری و تحلیل تجاری (BI & A) را پیاده سازی می کنند .به…

Read more
۳۵۰,۰۰۰ ریال – خرید

اعتبار سنجی استراتژی های بازاریابی ویروسی با استفاده از شبیه سازی اجتماعی عاملی

چکیده برخی از پدیده های بازاریابی، با استفاده از تحلیل  های معمولی و روش های تجربی، بسیار پیچیده هستند. به همین دلیل بازاریابی یک فرایند پرهزینه آزمون و خطا می باشد: طرح کردن، تصویر سازی، امتحان کردن طرح در فضای…

Read more
۱۲۰,۰۰۰ ریال – خرید

چالش ها و راه حل های بازاریابی در عصر جدید

چکیده استفاده های اینترنتی برای جستجوهای دیجیتالی به طور مهم یکی از منبع های فوآید رقابتی در بازاریابی B2B و B2C بوده اند.توجه زیادی روی بازاریابی دیجیتالی قرار گرفته است در حالی که توجه کمتری به شرکت هایی شده است…

Read more
رایگان – خرید
Back To Top