skip to Main Content

آیا به کارگیری BIM برای صنعت ساختمان پاکستان سودمند است؟

چکیده عدم استفاده از فن آوری اطلاعات در پروژه های ساختمانی منجر به جریان پیچیده داده ها در طول چرخه عمر پروژه می شود. مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) به صنعت معماری، مهندسی و ساختمان (AEC) توجه داشته و استفاده…

Read more
Back To Top