skip to Main Content

مدل‌های پیش‌بینی بازار بورس هند

چکیده داده‌های قیمت بازار بورس با حجم عظیمی تولید می‌شوند و هر ثانیه تغییرات را تغییر می‌دهد.بازار سهام یک سیستم پیچیده و چالش برانگیز است که در آن افراد یا پول جمع می‌کنند یا کل پس‌انداز خود را از دست…

Read more
Back To Top