skip to Main Content

طبقه‌بندی پیشرفته برای پیش‌بینی شاخص سهام

چکیده این یکی از سخت‌ترین چالش‌ها برای پیش‌بینی حرکت قیمت سهام است.ما روش بوت استرپ اصلاح‌شده را در جنگل‌های تصادفی برای پیش‌بینی جهت حرکت قیمت شاخص سهام پیشنهاد می‌کنیم. مجموعه آموزشی ایجاد شده توسط بوت استرپ اصلاح شده، تاثیر متغیر…

Read more
Back To Top