skip to Main Content

اشتغال انجمن آنلاین برند، ایجاد مقیاس و اعتبار

چکیده در برابر نیاز به ارتباط با مشتری ها، مارک های تجاری بزرگ دنیا برای پیشرفت و توسعه، اجتماعاتی را برای تعامل با مشتری از طریق خدمات آنلاین ایجاد کردند. بر خلاف اقبال گسترده، اطلاعات کمی در مورد اینکه چه…

Read more

بررسی تجربه جریان در جوامع برندی مبتنی بر سایت شبکه های اجتماعی

چکیده معاش جوامع برندی مبتنی بر سایت شبکه های اجتماعی (SNS) بر حفظ کاربران و مشارکت فعال آن ها متکی است. بنابراین، شناخت جنبه های ذاتی رفتار کاربر در چنین جوامعی برای ابداع استراتژی جهت اطمینان از حفظ کاربر و…

Read more
Back To Top