skip to Main Content

اجزای سازنده ارزش ویژه برند: پیکربندی کردن مسیرهای متقارن و نامتقارن به منظور وفاداری به برند و قصد خرید برند

چکیده این تحقیق تاثیر ادراک از برند بر وفاداری به برند و قصد خرید برند را با استفاده از لنزهای تئوری پیچیدگی بررسی می‌کند. اول، مفهوم و مولفه‌های ادراکی و رفتاری ارزش ویژه برند را مفهوم‌سازی می‌کند. سپس ابعاد درک…

Read more
۳۵۰,۰۰۰ ریال – خرید

در رابطه با شناسایی برند مصرفی ،جامعه برند و وفاداری به نام تجاری

چکیده مطالعات اخیر بر اهمیت انجمن‌های برند رسانه‌های اجتماعی برای نشان دادن وفاداری به برند تاکید کرده‌اند .هدف این مقاله تاکید بر نقش نام تجاری در آن رابطه است، که یک مدل مفهومی در محصولات بازار انبوه ارایه می‌دهد که…

Read more
رایگان – خرید

تأثیر تعدیل کننده ارزش سطح فردی سیستم اقتصادی مشترک بر وفاداری برند

چکیده در محیط پویای کسب و کار امروز موفقیت یک شرکت اغلب به توانایی اش در ایجاد وفاداری برند بستگی دارد. درحالیکه تحقیقات بسیاری در زمینه وفاداری برند و سابقه اش وجود دارد، تحقیقات کمی برای آزمودن اینکه چگونه ارتباط…

Read more
۵۰,۰۰۰ ریال – خرید

اثر ابعاد برند خدمات بر وفاداری به برند

چکیده مقالة حاضر شرحی اصلاح شده از مدل قضاوت برند خدمات (SBV) را بکار برده است. هدف از این مطالعه ترکیب کردن خدمات وفاداری برند را به عنوان یک نتیجه از ارزیابی مصرف کنندگان از انواع ابعاد برند خدمات و…

Read more
۵۰,۰۰۰ ریال – خرید

پیش بینی وفاداری به برند گوشی هوشمند: منظرهای ارزش مصرف‌کننده و شناسایی برند-مصرف‌کننده

چکیده با رشد و رقابت صنعت گوشی هوشمند، توسعه دادن یک درک بهتر از آنچه وفاداری مصرف کنندگان به برندهای گوشی هوشمند را تحریک میکند تبدیل به یک موضوع مهم برای دانشگاهیان و متخصصین شده است. این مطالعه چهار عامل…

Read more
۱۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
Back To Top