skip to Main Content

تاثیر امضای برند، آگاهی برند، نگرش برند، شهرت برند برعملکرد برند صنعت هتلداری

چکیده این مقاله یک معیار چند رشته‌ای از ساختار امضای برند را با استفاده از ادبیات و تحلیل داده‌های اولیه توسعه می‌دهد. این مطالعه توضیح می‌دهد که امضای برند شامل (i)تایید نگرش سازگار با مصرف کننده به انتشار نام تجاری…

Read more
۳۵۰,۰۰۰ ریال – خرید

چگونه مشتریان با شکست خدمات کنار می آیند؟ مطالعه ای در مورد شهرت تجاری و رضایت مشتری

چکیده در این مقاله، مکانیسم های متفاوت مقابله که مشتریان وقتی با شکست خدمات مواجه می شوند، از آنان استفاده می کنند، بررسی می شود. مشخص شد که مکانسیم مقابله مورد استفاده توسط مشتریان بسته به شدت شکست خدمات، تغییر…

Read more
۵۰,۰۰۰ ریال – خرید
Back To Top