skip to Main Content

اخلاق برند، روابط مشتری – برند، استراتژی ارزش ویژه برند، و برند به عنوان یک نهاد اجتماعی ​

چکیده موضوع برندسازی، روابط مشتری - برند، استراتژی‌های ارزش ویژه برند، و برند به عنوان یک نهاد اجتماعی آنقدر بحث‌برانگیز شده‌است که یک جنبش ضد برند در سراسر قاره گسترده شده‌است. این جنبش معتقد است که برندسازی فقط مشکل‌ساز نیست، بلکه…

Read more
۳۵۰,۰۰۰ ریال – خرید

اولویت مصرف کننده برای انتخاب برندهای ملی در مقابل برندهای خصوصی: تاثیر تعامل برند و تهدید خودپنداره

چکیده تحقیق قبلی درباره ارتباطات خودبرندی ، دسته بندهای برند را در نظر نگرفته بود (به عنوان مثال، برندهای ملی و برندهای خصوصی). کار فعلی اولویت مصرف کنندگان برای انتخاب برندهای ملی و خصوصی و تمایل آنها برای درنظرگرفتن برندها…

Read more
۲۲۰,۰۰۰ ریال – خرید

اندازه گیری اعتبار نام تجاری بر اساس مصرف کننده

چکیده مصرف کنندگان مدرن از نام تجاری برای اعتبار بخشیدن به خود و اتصال مجدد مکان، زمان، فرهنگ و و دیگر موارد به هم استفاده می کنند. اگرچه پژوهش های قبلی نشان داده است که مصرف کنندگان به منظور اعتبار…

Read more
۵۰,۰۰۰ ریال – خرید

اشتغال انجمن آنلاین برند، ایجاد مقیاس و اعتبار

چکیده در برابر نیاز به ارتباط با مشتری ها، مارک های تجاری بزرگ دنیا برای پیشرفت و توسعه، اجتماعاتی را برای تعامل با مشتری از طریق خدمات آنلاین ایجاد کردند. بر خلاف اقبال گسترده، اطلاعات کمی در مورد اینکه چه…

Read more
۵۰,۰۰۰ ریال – خرید
Back To Top