skip to Main Content

طراحی رآکتور فیوژن DEMO براساس آنالیز هسته‌ای

چکیده نوترونیک یک رآکتور همجوشی (فیوژن) در طراحی مفهومی تمام اجزای درون مخزن و طراحی کلی رآکتور بسیار حیاتی است. راکتور موفقیت آمیز DEMO باید خود تولید کافی از تریتیوم را نشان دهد تا بتواند اجازه به مقدار کافی در…

Read more
۲۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
Back To Top