skip to Main Content

توسعه سیستم اطلاعات مبتنی بر فرآیند: بهره‌مندی از زیرساخت مبتنی بر مؤلفه

چکیده زمینه: به دلیل محیط کسب‌وکاری پر رقابت که سازمان‌های امروزی باید در آن کار کنند، شیوه‌ سریع و اثربخش در توسعه و نگهداشت سیستم‌های اطلاعاتی برای موفقیت آنها از بیشترین اهمیت برخوردار است. مسلماً سیستم‌های اطلاعات کامپیوتری که از…

Read more
Back To Top