skip to Main Content

طراحی فرآیند کسب‌وکار بر محور سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمانی (ERP)،برای شرکت‌های کوچک و متوسط

چکیده در چند سال اخیر، بسیاری از سازمان‌ها از مدل‌سازی فرآیند کسب‌وکار به عنوان ابزاری موثر برای مدیریت تغییرات سازمانی، استفاده کرده‌اند. با این حال، مدل‌سازی فرآیند به ندرت برای حمایت از کل چرخه‌ی عمر مدیریت فرآیند کسب‌وکار ،مورد استفاده…

Read more

ارزیابی تاثیر بهترین تجارب برای طراحی مجدد فرآیند کسب‌وکار: ​

چکیده مدیریت فرایندهای کسب‌وکار در زمان‌های مدرن به سرعت در حال تغییر به سمت شواهد مبتنی بر شواهد است.شاخص‌های ارزیابی فرآیند کسب‌وکار تمایل دارند تنها بر روی عملکرد فرآیند تمرکز کنند، بلکه تعریف شاخص‌ها برای ارزیابی سایر نگرانی‌های علایق در…

Read more
Back To Top