skip to Main Content

نسل جدید مواد نانویی برای نمک‌زدایی آب: بررسی ​

چکیده این مقاله قصد دارد وضعیت هنر تولید جدید نانو لوله‌های کربنی (CNT ها)، گرافن، زیولیت، آنوپورین ها (aqp) را برای نمک‌زدایی آب مورد بررسی قرار دهد.کاربردهای عمده این نانوذرات در نمک‌زدایی آب، براساس توابع آن‌ها در انواع مختلف فرآیندها…

Read more
Back To Top