skip to Main Content

اثرات محافظتی قارچ های ساپونین ناشی از کم خونی موضعی در ناحیه حاد انگلی در برابر استرس اکسیداتیو باعث ایجاد آسیب و مرگ سلول های قلبی در موش های صحرایی شد.

چکیده هدف: برای بررسی اثرات محافظتی ساپونین از Panax japonicus (SPJ) در رابطه با بیماری های حاد قلبی و ایسکمی مغزی موشها ناشی از مسدود کردن رگ شاخه نزولی قدامی چپ (LAD)، بر اساس این مطالعه، مکانیزم احتمالی SPJ کشف…

Read more
۷۰,۰۰۰ ریال – خرید
Back To Top