skip to Main Content

بررسی فعالیت ضد باکتریایی نانو ذرات Carum copticum (گیاه زنیان) آغشته به PEGylated کیتوزان

چکیده برای مقابله با مقاومت آنتی‌بیوتیکی، استفاده از مواد ضدمیکروبی طبیعی مانند اسانس‌های و عصاره‌های گیاهان دارویی ضروری به نظر می‌رسد. Carum copticum یک طعم‌دهنده و نگهدارنده سنتی در سیستم پزشکی هند است. C. عصاره دانه‌های گیاه زنیان دارای ترکیب‌های…

Read more
Back To Top