skip to Main Content

رویکردی یکپارچه برای انتخاب تامین کنندگان آذوقه با استفاده از روش AHP -ARAS-MCGP

چکیده انتخاب تامین‌کننده آذوقه مساله تصمیم‌گیری چندمعیاره است که صنعت هواپیمایی با آن مواجه است.فرآیند ارزیابی عمدتا شامل ارزیابی چندین فاکتور پیچیده برای انتخاب یک تامین‌کننده آذوقه است که به بهترین نحو نیازهای هواپیمایی را برآورده می‌کند.کاربردهای کمی از مدل…

Read more
Back To Top