skip to Main Content

مصالح زمینی تهیه‌شده از لاستیک‌ها، خاک و سیمان زباله

چکیده لاستیک‌های فرسوده در حال تبدیل شدن به یک مشکل جهانی هستند چون بازیافت آن‌ها ممکن است باعث ایجاد مشکلات مربوط به محیط‌زیست شود. بنابراین، استفاده از آن‌ها باید در نظر گرفته شود و راه‌حل‌ها باید پایدار باشند. علاوه بر…

Read more

بررسی امکان استفاده بالقوه از لاستیک خرده چوب در رسوب نرم شده سیمان

چکیده . مقدمه دو مشکل قابل بحث مربوط به خاک چسبنده، مقاومت پایین و تراکم پذیری بالا می‌باشد. این مشکلات را می توان با استفاده از روش‌های تثبیت شیمیایی تثبیت شیمیایی حل کرد. با این حال، افزودن شیمیایی مانند سیمان…

Read more
Back To Top