skip to Main Content

نگاه داشتن واقعی: بررسی تأثیر اصالت برند-مشترک در بازاریابی مرتبط با علت

چکیده ما اعتبار (اصالت) برند-مشترک (اصل و واقعی) را به عنوان محرک نیت مصرف‌کننده برای خرید محصولات مرتبط با علت معرفی می‌کنیم. ما استدلال می‌کنیم که مسئولیت اجتماعی افراد مشهور بر اصالت درک شده از شراکت برند-مشترک (معروف، برند، و…

Read more
Back To Top